GEMEENSKAPSKERK GEMEENSKAPSFEES 2017 Woodland Hills Wildlife Estate

Dit is Basaartyd in Woodland Hills!

Die Here gun ons weer 'n geleentheid om lekker saam te kuier, vriende te maak, nuwe mense te ontmoet en om die LIEFDE van Jesus Christus prakties uit te leef!

VRYDAG 2 JUNIE 2017

Program

 • 12h00 | Mini-fees vir huis-, tuin- en konstruksiewerkers
 • 15h00 | Kinderspeletjies begin
 • 15h00 | Teetuin & Koffiekroeg begin
 • 16h00 | Gemeenskapsfees begin
“Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan."

‭‭GALASIËRS‬ ‭5:6‬b

Kom skop uit jou skoene, maak los jou hare en geniet die gees van saam wees in Woodland Hills!

Wat gaan daar wees?

 • Gebak van koeke groot en klein & terte soet en sout
 • Vars vleis teen winskoop pryse
 • Poedings vir die soettand
 • Lekkergoed vir die kleinspan
 • Koeldrank, Gemmerbier, Koffie & Tee vir die droeë keel
 • Baie speletjies, ponieritte en springkastele om die suiker uit te werk
 • Allerhande witolifante wat dalk 'n skat kan wees vir jou
 • Lekkernye om aan te smul van pannekoek tot skaapstertjies , kerrie & rys tot sosaties, vetkoek tot gedraaide aartappels
 • Ook 'n lekker veiling met bokke, rugbytruie en jagpakette

En om alles te kroon 'n baie lekker kuier saam met familie, vriende en die gemeenskap

Onthou : Daar is kaartfasiliteite beskikbaar by die fees!

Hoe help ek om die dag n reuse sukses te maak?

Help ons met donasies, produkte of n helpende hand met die voorbereiding, verkoop of skoonmaak die dag.

Vul jou basaarvorm wat jy by jou Geestelikeleier gekry het in en gee dit in by die kerkkantoor of vul jou vorn elektronies in by die skakel hieronder voor 30 April 2017

Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,” KOLOSSENSE‬ ‭3:23

Praktiese Reëlings

Indien jy graag by ‘n tafel wil help, dui dit op die vorm aan ,kontak jou Geestelike Leier of vir Judy by 051 492 3064

Vir alle vleis skenkings, met insluiting van slaggoed soos beeste of skape, kontak asb. vir Johan Lombard 082 560 0130 voor of op Vrydag 12 Mei 2017

Bestanddele vir disse soos potjiekos, pannekoek ens. Maandag 15 Mei 2017

WITOLIFANT TAFEL & OU KLERE : Lewer asb die volgende items af by die kerkkantoor voor of op Maandag 29 Mei 2017.

 • Klere,
 • linne,
 • ongebruikte huisware
 • elektroniese artikels,
 • witolifant items asook
 • artikels vir die “Jumble”-verkoping.

Lewer asb alle klaar gebakte koeke, terte, brood, beskuit, Kleinkoekies, nageregte en klaar verpakte lekkergoed by die kerkkantoor af op Vrydag 2 Junie 2017 tussen 08:00 en 15:00

Saal-deure open op 2 Junie 2017 om 08:00 vir aflewerings alleenlik, en vir verkoping vanaf 16:00

Sameroepers

Vir meer inligting of enige vrae, kontak asb die sameroepers van die betrokke tafel

GEBAK

Bettie | 082 554 3233

KERRIE & RYS

Elfrieda | 072 347 6039

DELIKATESSE

Johann | 083 255 6874

Louis | 082 563 8556

WORSBROODJIES & VETKOEK

Anette | 073 794 4229

LEKKERGOED

Abith | 079 522 7126

KOELDRANK

Carin | 084 563 4175

PANNEKOEK

Reinette | 082 474 6954

POEDING

Hermien | 084 556 5348

VLEIS

Hennie | 082 556 7460

Johan | 082 560 0130

KINDERSPELETJIES

Johan | 072 603 3205

PONIERITTE

Johan | 072 603 3205

POTJIEKOS

Ig | 082 550 1803

WITOLIFANT

Ida | 083 291 8755

JUMBLE

Ida | 083 291 8755

VEILING

Martin | 082 941 4412

Mari-Anne | 082 824 1111

Kantoor

Judy | 051 492 3064 | kantoor@whgemkerk.co.za

Leraars

Anton | 079 895 3914 | anton@whgemkerk.co.za

Johan | 072 603 3205 | johan@whgemkerk.co.za

GEMEENSKAPSFEES 2017 WHNGGK

Sien jou daar!

Credits:

Created with images by LavanaDancer - "cake party blue" • Unsplash - "light bulb lights electricity" • Snufkin - "shoes hiking shoes hiking" • Alexas_Fotos - "phone old year built 1955" • Pexels - "fire hot warm" • Asja. - "party time"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.