Innsetningaraðferðin

Innsetningaraðferðin er ein af þrem aðferðum. Verið er að leysa saman tvær jöfnur sem er að finna hvar línurnar skerast í grafi við x og y ás. Finnum síðan einn punkt þar sem að beinar línur skerast. Aðferðirnar þrjár heita teiknilausn, samlagningaraðferð og innsetningaraðferð.

ýta á Innsetningaraðferðin til að sjá video.

Sönnun

Eftir ~ Birtu, Evu og Særúnu úr 10.HAH

Credits:

Created with images by fdecomite - "Fractal Rhombic Ring"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.