Loading

Nieuwsbrief van basisschool De Hobbit augustus 2018

Beste ouders en kinderen van De Hobbit,

Het schooljaar gaat morgen weer van start. Aanstaande maandag 27 augustus start het schooljaar 2018-2019. De afgelopen dagen is er in de school hard gewerkt om alles weer in gereedheid te brengen. Het begint zo langzamerhand toch wel weer te kriebelen om de kinderen te zien en met elkaar goed onderwijs aan te bieden aan onze Hobbits. We zijn er klaar voor.

Opgeruimd staat netjes.

Het schoonmaakbedrijf heeft o.a. de vloeren weer laten glanzen en boven is het tapijt grondig gereinigd. Ook het team heeft opgeruimd. Er is met elkaar flink aangepakt in de school en we hebben van het nodige afscheid genomen. Er zijn 3 auto's naar het grofvuil gereden en de laatste grote restanten worden woensdag opgehaald. Het resultaat mag er zijn.

"Nieuwe look" voor de bibliotheek

De bibliotheek heeft een ware metamorfose ondergaan. De bibliotheek heeft een nieuwe plek gekregen in de school en de nieuwe kasten zorgen voor een aantrekkelijke en uitdagende ruimte waarin de kinderen uit de grote diversiteit aan boeken kunnen kiezen. Dat het leesonderwijs op De Hobbit een belangrijke plaats inneemt is nu meer dan duidelijk. Op de begane grond staan op de gang of in de klas meerdere boekenkasten met boeken voor de verschillende leesniveaus van de kinderen. Voor de bovenbouw is daar nu de geheel vernieuwde bieb gekomen. De boeken zijn een rode draad in de school. Het ziet er fantastisch uit! Hiervoor dank aan de teamleden voor de extra inspanningen en in het bijzonder juf Kim voor het aansturen van dit project.

Klaar voor de start

Niet enkel het team is klaar om te beginnen ook de ouderraad is "klaar voor de start". Graag ontvangen we alle kinderen en ouders de eerste schooldag op het schoolplein om gezamenlijk het schooljaar te beginnen. Na een korte opening gaan de deuren echt open en kunnen de kinderen op zoek naar hun klas, kennismaken met de juf of meester en natuurlijk zien ze hun vrienden weer. We starten deze dag met een inloop waardoor er ruimte ontstaat om bijvoorbeeld even in de klassen van broertjes en zusjes binnen te lopen of de nieuwe bibliotheek te verkennen. Tussen 8.45 en 9.00 vragen we de ouders afscheid te nemen en gaan de kinderen naar de eigen klas, zodat de leraren om 9.00 met de groep kunnen beginnen aan de start van de dag.

  • Maandag 27 augustus: Eerste schooldag
  • Vrijdag 31 augustus: Hoofdluiscontrole
  • Maandag 3 september: 19.30 Voorlichtingsavond weerbaarheidstraining gr. 7
  • Vrijdag 7 september: Schoolfotograaf
  • Vrijdag 14 september: Hobbit creatief

Tot slot

We zijn klaar voor een "frisse start". Zelfs onze Hobbits zijn in het nieuw gestoken. Basisschool De Hobbit is klaar voor het schooljaar 2018-2019. Bij ons op school accepteren we dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Ieders talent doet er toe. Iedere hobbit is uniek. En ook dit jaar gaan we elk kind in zijn kracht zetten.

Ik kijk er naar uit om kennis met u te maken. Bedankt voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief. Tot morgen.

Met vriendelijke groet, Esther Veldt

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.