INTERACTIEF Homecenter Wolvega

INTERACTIEVE BELEVING WOONCENTRUM WOLVEGA

Laat klanten interactief jullie winkels verkennen met een sterk return on investment

Met slimme technieken gecombineerd met scherpe opnames en virtual reality

Homecenter

Niet alleen via een menu links boven maar ook vanuit jullie eigen plattend

Met één klik op de afdeling waar ze willen zijn

Homecenter

Bij iedere productgroep verschijnen waardevolle interacties die drempels verlagen en de verleiding vergroten

Homecenter

En met één klik komt er informatie naar voren die gekoppeld is aan jullie website

Homecenter
Homecenter nu ook in virtual reality.

Iets waarmee jullie jezelf enorm kunnen onderscheiden. Want hiermee wordt de beleving vele malen vergroot

Wij kunnen de cardboards leveren in jullie huisstijl. Zo kunnen klanten thuis hun Homecenter extra beleven

Homecenter

Maar ook jullie social media stoppen we in deze beleving zoals in het voorbeeld hieronder. Deze komt dan rechts het beeld uit schuiven

 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • Instagram
Homecenter

Gemiddelde bezoekerstijd loopt al snel op met 5,5 minuut

EEN STERK RETURN ON INVESTMENT

Naast dat we een hele mooi presentatie bieden is het systeem erachter zeer belangrijk. Wij kunnen de interactieve beleving zeer waardevol voor jullie inzetten.

 • Naast de technische ondersteuning zorgen we ervoor dat de systemen regelmatig wordt geupdate
 • Zorgen we voor Google optimalisatie
 • Synchroniseren we de social media's binnen de beleving
 • We zorgen voor monitoring en ROI (return on investment)
 • Je hebt onbeperkte aanpassingsmogelijkheden op de infoblokken
 • Koppeling aan jullie Google analytics
 • en nog veel veel meer
We zijn al jaren Google Partner

.

EN ALLES VOOR ÉÉN VAST MAANDBEDRAG

.

Laten we samen gaan werken!

.

.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.