Vol verwachting klopt ons hart... 50%

En dan na 20 weken is het zover. Onze knappe zoon en broertje Bowe Timon wordt geboren op 23 juli 2016.

10.41 uur /3800 gr /52 cm

Tranen van geluk!

En dan kan het avontuur beginnen!

Genieten.

Trotse papa!

Lachebekkie!

Knapperd!

Dikke matties!

Schatje!

En een boefje...

Kusje van Boweđź’‹

Created By
Tim De Leeuw
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.