Loading

Corona nieuwsbrief 16 maart 2020

Heftige tijden!

Scholen dicht tot 6 april

Draaiboeken, protocollen en handelingsadviezen... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is voor elke denkbare situatie wel een document. Althans, dat dachten we...

Voor iets als het Coronavirus zijn geen draaiboeken, dus wat moeten we doen als alle scholen sluiten en het dagelijkse leven volledig stilvalt voor een periode van drie weken?

Gistermiddag is er een crisisteam geformeerd met slechts enkele uitgangspunten:

  • Hoe gaan we handelen als de school dicht gaat?
  • Hoe informeren we teamleden, ouders, leerlingen en externen?
  • Hoe houden we alles zo simpel en overzichtelijk mogelijk?

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren hoe we de komende periode te werk gaan, in welke frequentie we gaan communiceren eH op welke manier we dit doen.

Wat we in ieder geval willen uitstralen is dat we er, ondanks deze heftige periode, toch een positieve draai aan willen geven.

Een lock-down vanwege het coronavirus? We hebben het nog nooit gedaan, maar we weten zeker dat we dit samen kunnen!

Mocht u op welke wijze dan ook ook vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Roel Roelofs (06-48624518) en Robbert Flim (06-18686861)

Namens de teams van de Es en de Jan Barbier,

Roel Roelofs / Robbert Flim

Communicatie:

  • U ontvangt van maandag tot vrijdag dagelijks een 'corona-nieuwsbrief' vanuit de directie. Deze wordt 's ochtends om 08.00u verstuurd.
  • Groepsleerkrachten versturen dagelijks om 09.00u een werkoverzicht via mail.
  • Iedere dag tussen 10 en 11 uur en tussen 13 en 14 uur worden door de groepsleerkrachten vragen beantwoord via mail.
  • Contact loopt via de groepsleerkracht die op die dag werkt.

Ophalen leerlingmateriaal:

Morgenvroeg krijgt u per gezin de gelegenheid om een tas met materialen af te halen bij één van de entrees van school. In deze tas komt materiaal zoals boeken/werkboeken etc. maar ook voor die gezinnen die dat hebben aangegeven een Chromebook. Hiervoor is het volgende schema opgesteld:

Voor elke leerling wordt op dit moment werk klaargelegd.

Wilt u bij het ophalen van de materialen veiligheidsvoorschriften in acht nemen?

  • Zoveel mogelijk onderling contact vermijden;
  • Houdt afstand van elkaar;
  • Tassen l

Contact met leerkrachten:

U en uw kind kunnen iedere dag contact hebben met de groepsleerkracht. Dit gaat dagelijks via mailwisseling. Elke dag om 9 uur ontvangt uw kind van zijn of haar leerkracht een mail met daarin het dagprogramma. Wanneer er vragen zijn kunt u dat aan de leerkrachten mailen. Iedere dag tussen 10 en 11 uur en tussen 13 en 14 uur worden de vragen dan beantwoord.

Verder is de afspraak dat de leerkracht in ieder geval eenmaal per week rechtstreeks contact opneemt met uw kind. Wanneer er twee leerkrachten op een groep werken, zullen zij onderling een verdeling maken. Middels het dagelijkse mailcontact krijgt u hier nadere informatie over.

Begin de dag met een dansje...

Deze nieuwsbrief heeft voornamelijk als doel om verbindend te zijn in deze vreemde tijd, waarin de onderlinge contacten geminimaliseerd worden. We vinden het belangrijk dat de leerlingen van onze school positief in het leven staan, vandaar dat we iedere ochtend starten met een rubriek: begin de dag met een dansje. In deze rubriek plaatsen we iedere dag een mooie tekst of opdracht, zodat u geïnspireerd aan de dag kunt beginnen.

Verder krijgt u iedere dag ook een raadseltje in de nieuwsbrief, een hersenkraker zodat we bovenin ook actief blijven.

CRISISTEAM

De komende drie weken krijgt u iedere ochtend om 9 uur een nieuwsbrief met daarin de laatste informatie omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus. Vanuit de twee scholen hebben we sinds vrijdag een crisisteam ingesteld, dat alles coördineert zodat het onderwijs de komende periode zo goed mogelijk door kan gaan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd met dit crisisteam contact opnemen via r.roelofs@es-ikt.nl of via 06-48624518.

Kinderopvang

Voor leerlingen van ouders met vitale beroepen is er uiteraard opvang op school. Op dit moment is de opvang door de ouders zelf geregeld. Wanneer het u niet lukt, zijn er de volgende dag twee leerkrachten beschikbaar. Gezien de grootte van het aantal te verwachten kinderen is besloten dat de opvang op de locatie van basisschool de Es zal plaatsvinden. Mocht u opvang nodig hebben, neem dan contact op met het crisisteam r.roelofs@es-ikt.nl of 06-48624518.

Leuke foto, goed verhaal?

Heeft u thuis met uw kind een bijzondere gebeurtenis, een leuke (school)activiteit of verjaardag op foto of in een verhaal, en u gaat ermee akkoord dat we de foto plaatsen, stuur dan de info naar r.flim@es-ikt.nl.

Partnerschap

Doen we het goed? Geen idee. Doen we wat ons op dit moment het beste lijkt? We denken het wel. We krijgen van u als ouder(s) en verzorger(s) gelukkig veel positieve signalen over de manier waarop we snel gecommuniceerd hebben en daadkrachtig overkomen. Dit straalt vertrouwen en partnerschap uit en steunt ons enorm.

Richting beide teams willen we in ieder geval een compliment uitdelen voor de wijze waarop ze omgaan met deze nieuwe situatie. Elk teamlid zet momenteel een stap extra om er voor te zorgen dat leerlingen straks thuis aan het werk kunnen.

Richting beide teams willen we in ieder geval een compliment uitdelen voor de wijze waarop ze omgaan met deze nieuwe situatie. Elk teamlid zet momenteel een stap extra om er voor te zorgen dat leerlingen straks thuis aan het werk kunnen.

Hé mooie ik!

Het is heel fijn om aardig voor jezelf te zijn. We kunnen soms zo mopperen op onszelf en zien heel makkelijk de dingen die niet goed gaan. Maar je hoeft niet zo streng te zijn als er iets misgaat. Kan gebeuren! Geeft niks joh. Dat gebeurt bij iedereen wel eens. maar nog steeds gaan er meer dingen goed!

Gaat het een keer niet zo fijn? Niet mopperen op jezelf. Neem lekker een kopje thee en knuffel met de liefste. Misschien kun je samen met die liefste eens drie dingen opnemen die vandaag wel heel goed zijn gegaan? Of vier? Of vijf?

Created By
Robbert Flim
Appreciate