Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 17 juni 2019

Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Agenda

Jarig

Welkom Roos, Djoy en Loes

Roos Hegeman is 4 jaar geworden en mag nu echt naar school. Djoy Bramer mag donderdag komen en Loes Vossebeld komt dinsdag. Ook zij zijn dan 4 jaar. Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd op “de Driesprong”.

Groep 7/8 maakt kennis met tennis

We zijn afgelopen dinsdag op de fiets gestapt naar Tennisclub Beukersweide. De fanatieke trainster had verschillende velden uitgezet, waardoor er in een vlot tempo kennisgemaakt kon worden met tennis. Na een glaasje ranja gingen we snel aan de slag! Het weer was fijn en de kinderen vonden het erg leuk! Kinderen die zich willen opgeven voor een proefles, kunnen dat bij meester Marcel doorgeven of rechtstreeks de tennisclub benaderen.

Bezoek apotheek

We hebben met de kleuters de apotheek in Wierden bezocht. Daar mochten we kijken hoe bestelde medicijnen door een robot verzameld werden. Dat was reuze interessant. We kregen van Nienke, de moeder van Sophie, ook nog snoepmedicijnen mee naar huis . Het etiketje op het doosje mochten alle kinderen zelf printen. De kleuters vonden het een geweldig leuk uitstapje. In de klas hebben we het nog nagespeeld door medicijnen te tellen en te verdelen in de pillenpotten. Nienke nog bedankt voor de leerzame morgen.

Drempeltest groep 7

Het is een drukke tijd voor groep 7! Naast alle Cito’s hebben ze afgelopen woensdag en donderdagochtend de Drempeltest gemaakt. De test geeft inzicht in de capaciteiten van de leerlingen en hun persoonlijkheid. Dit helpt ons om volgend jaar een goed advies voor het VO te geven.

Afscheid juf Mirthe, buitenles en inloop

Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Mirthe Stalknecht. Mirthe heeft zich 20 weken lang op de maandag, dinsdag en woensdag ingezet voor groep 5 en 6. De kinderen hebben veel van haar geleerd en juf Mirthe heeft aangegeven dat ook zij veel van de kinderen en veel over het vak groepsleerkracht geleerd heeft. Er was een goede klik tussen haar en de kinderen. Dinsdagmiddag hebben we deze periode afgesloten met een buitenles. Tijdens de wandeling/ zoektocht zijn er diverse planten en grassen geplukt. Daarna zijn deze op dinsdagmiddag en woensdag op een plaat geplakt en hebben we met behulp van een zoekkaart de juiste naam bij de plant geschreven. Tijdens de afsluiting en inloop van ons project kunt u het resultaat bekijken. Mirthe, namens ons allen: nogmaals bedankt voor je inzet. Vanaf 17 juni zal juf Ina weer de gehele week in groep 5 en 6 zijn.

Alles-in-1 & Veilig leren lezen in groep 3-4

We zijn deze periode met Alles-in-1 bezig met het thema "Wat groeit en bloeit". We leren van alles over planten, dieren en mensen. In de klas liggen geboortekaartjes en babyfoto’s. Ook hebben we al veel bloemen gedroogd. In de methode van groep 3 ging het over Het museum. Ook daar hebben we over gelezen, gewerkt en gepraat. Wat is bijvoorbeeld een portret? Als je beide thema’s aan elkaar koppelt, dan krijg je een natuurmuseum!

Workshop en gastles

Op donderdag 20 juni wordt er een workshop bij ons verzorgd door Evi Zaalberg in groep 5/6. Deze workshop is van 14.00-15.00 uur. Dit is n.a.v. een voorstelling die eerder in het jaar heeft plaatsgevonden.

Op vrijdag 21 juni komt de vader van Maud en Emma Lemmen, Mike Lemmen, bij ons een gastles verzorgen. Hij werkt in de kas en weet veel over tomaten. En dit past natuurlijk super bij ons thema planten.

Muziek

Hilde Drees is muziekdocent bij de Kaliber Kunstenschool heeft dit schooljaar een start gemaakt met de AMV cursus “de Muziektrein” in Hoge Hexel. De lessen zijn begonnen op 1 oktober en hebben geresulteerd in het meespelen met het echte orkest. Enkele kinderen hebben op verzoek van de juf hun certificaat meegenomen naar school voor de foto. We zijn erg blij met deze muziekimpuls vanuit Kaliber. Volgend schooljaar gaan we op school meer aandacht besteden aan muziek in de klassen. We hopen dat dit resulteert in een echt “schoolorkest”.

Op onderstaande foto ziet u de kinderen die mee hebben gedaan aan de lessen en een certificaat hebben behaald nadat ze mee hadden gespeeld met het echte muziekorkest. Dit zijn Aveline Bosveld, Nienke Mensink, Bram Mensink en Marell Schoot Uiterkamp.

Op maandagmiddag 1 juli treden de leerlingen uit groep 3-4-5 die deel hebben genomen aan de muzieklessen op, om te laten horen wat ze hebben geleerd, zij ontvangen dan ook hun muziekdiploma.

Leerlingen uit de groepen 3-4-5 die geïnteresseerd zijn om volgend jaar ook in de muziektrein te stappen zijn op 1 juli om 15.40 u. van harte welkom in het Kulturhus.

Zwemles

Het gaat als een speer bij het schoolzwemmen. De kinderen vinden het erg leuk en bijna alle kinderen hebben één of meerdere zwemdiploma’s gehaald. Vanwege de combi 2/3/4 op de woensdagmorgen kunnen we komend jaar met een leuke club kinderen blijven zwemmen. Op de foto ziet u Debora van Vliet en Bram Hegeman die hun diploma B hebben gehaald.

MR vergadering

Op donderdag 20 juni vergadert de medezeggenschapsraad. Punten van gesprek zijn o.a. het nieuwe schoolplan, de formatie, de tussenschoolse opvang en het vakantie/urenrooster.

Vakantiebieb app

Deze week krijgen alle kinderen een boekenlegger van de Vakantiebieb. De vakantiebieb app is gratis te downloaden op iedere telefoon of tablet. Je hoeft hiervoor geen lid van de bibliotheek te zijn. Het is een mooie manier om kinderen ook in de zomer te laten lezen. En voor kinderen die iets minder gemotiveerd zijn werkt het mogelijk als ze op de telefoon of de tablet mogen lezen! Twee aanraders om uw kind te laten lezen:

Sterrit

De ouderraad van de Driesprong nodigt iedereen uit Hoge Hexel en omstreken uit voor een prachtige sterrit op Zaterdag 22 juni 2019. U kunt starten bij de school tussen 18.15 en 19.15 uur . Het eindpunt blijft een verrassing maar is zeker de moeite waard. Wij vragen van u een kleine vergoeding. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 2,50 en volwassenen € 4,- ( graag gepast betalen). U krijgt hiervoor een prachtige rit, een traktatie onderweg en een consumptie bij het eindpunt. Het bedrag dat over blijft komt ten goede aan de kinderkas van de school.

Voor vragen kunt u terecht bij de ouderraad. Telefoon 0621916875 (Jarno Brummelhuis) of 0623315421 (Mike Lemmen). Deelname is voor eigen risico.

Stapavonden

Dinsdag 25, Woensdag 26 en donderdag 27 juni zijn er weer de traditionele stapavonden in Hoge Hexel. Veel kinderen en ouders zullen meelopen met deze leuke wandeltochten. We wensen iedereen heel veel plezier.

Rapport mee

Op vrijdag 28 juni krijgen alle kinderen hun rapport mee. Dit is het laatste rapport van dit schooljaar. We proberen in onze rapporten een beeld te schetsen van de vorderingen van onze leerlingen. Uiteraard is dit maar een deel van het hele plaatje. We vinden het ook erg belangrijk dat kinderen zelf nadenken over hun leerproces. Vandaar dat we bij ieder rapport ook een pagina reserveren met als titel “Hier ben ik trots op”. Op deze pagina kunnen de kinderen zelf aangeven wat ze willen laten zien en waar ze trots op zijn.

Geen schoonmaakavond

Zoals u wellicht weet houden we in het kader van de werkdrukverlaging geen schoonmaakavonden meer. Het extra schoonmaakwerk wordt in de schoolvakantie uitgevoerd door onze schoolschoonmakers. U kunt dus de schoonmaakavond die vermeld staat in de schoolkalender (op maandag 1 juli) schrappen.

Volgende nieuwsbrief

De volgende (en tevens laatste) nieuwsbrief verschijnt op 1 juli.

Created By
Team Driesprong
Appreciate

Credits:

Foto's door team De Driesprong. Created with an image by Federico Respini - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.