El-Konsult Maritim ekspertise

Det er august 2003 og Erik Knutshaug tar beslutningen om å forlate forrige arbeidsgiver. Han er på vei hjem til Dolmøya og har bestemt seg for å ta fatt på en karriere som fisker i stede. Det meste er klart for å ta sjøveien fatt, men kloke onkler prøver i siste stund å få Erik til å ombestemme seg og heller starte elektrikerfirma på egen hånd. I dag har El-Konsult 28 ansatte og omsetter for nærmere 40 millioner.

- Ja, jeg er glad for at jeg valgte som jeg gjorde, smiler Erik og ser ut over El-Konsults splitter nye lokaler på Stråmyra.

Skap bygges, del for del

Det er tidlig morgen på Vikstrøm. Morgenmøtet er godt i gang enda klokka bare så vidt har passert åtte. Inne på det trange lageret bygger vante fingre sammen el-skap, med presis og høy frekvens. Skapene skal brukes til sjøs, for maritim elektronikk har eskalert kraftig. El-Konsult er det eneste lokale firma i sitt slag, som tilbyr følgende ombord på skip og flåter i en aktiv blå region.

- Dette med maritim elektronikk var noe vi hadde snakket om å få til i flere år. Jeg ville skape rom for at vi skulle kunne dra på kurs, og utdanne oss til å bli en komplett tjenestetilbyder for lokale rederi. Nå er vi godkjente radioinstallatører, og maritim elektronikk utgjør i dag omlag 10 prosent av årsomsetningen vår, sier Erik.

- Viljar er vår nytilsatte lærling, i en arbeidsstokk godt balansert mellom innovative unge og voksne erfarne elektrikere, sier daglig leder i El-Konsult Vibeke Knutshaug.

Nye krav til fartøy under 15 meter

Sammen med maritim prosjektleder, Roar Utseth, går turen fra de midlertidige lokalene på Vikstrøm, videre ut til Måsøvals anlegg ute på Flatval.

- Her ligger en av de mange servicefartøyene under 15 meter som har fått nytt regelverk første april 2017, sier Roar og svinger av ned mot kaikanten og storstormen.

Eneste lokale tilbyder

I fullt sikkerhetsutstyr står Bo Kristensen og fester nye antenner på taket av MV OBELIX. Nye DSB-krav gjør at båten må rustes opp med nytt radio-kommunikasjonsutstyr og El-Konsult er eneste lokale leverandør av utstyret her i øyregionen.

- Fristen for godkjenning var i utgangspunktet 1. januar, men er utsatt til 1. april på grunn av stor pågang på kontrollørene. Det er kort sagt så mange båter som må godkjennes at det ikke er stort nok apparat for etterkontroll i Norge enda. Vi jobber likevel på for harde livet for å få alle båter klare til utgangen av fristen, for kostnaden med å la en båt som denne ligge inaktiv er enorm, legger Roar til før ferden går videre til Ørnli Slip.

El-Konsult bygger gode løsninger

Nede i slipen på Dyrøya ligger flere båter til kai, godt fortøyd med baugen opp mot vinden. Innerst til kai, sportslig og spiss i formen, rager splitter nye FrøySprint. En dykkerbåt bygd av Ørnli slip for Frøy Akvaservice. Ombord i FrøySprint, er El-Konsult totalleverandør av elektro og elektronikk. Et krevende og innovativt mesterstykke, og en viktig del av de ansattes sikkerhet i en travel og fremtidsrettet hverdag.

- El-Konsult har gjort en flott jobb her ombord og har satt opp en optimal løsning etter våre behov. Vi manøvrerer lett på gode skjermløsninger og har full oversikt over baug og hekk samtidig fra styreposisjon, sier Magnus Kjelland Olsen, ombord i Frøysprint.

Når reparasjonen haster

Med ett ringer telefonen og kursen må raskt settes tilbake Flatval. Det er problemer med en generatorbryter ombord i en brønnbåt og det haster å få båten tilbake i drift. I maritim næring løper kostnader uhyre raskt om fartøyet blir liggende til kai. Kort utrykningstid i blå sektor er derfor en av El-Konsults store satsningsområder.

- Ja, riktige varer på lager og kort responstid er noe vi satser sterkt på i El-Konsult. Vi strekker oss lang for å møte kundenes behov og er ute etter å utgjøre en forskjell i takt med en innovativ blå næring, legger daglig leder Vibeke Knutshaug til før brønnbåten på nytt kan sette kursen til sjøs, med ny generatorbryter om bord rustet for nok en arbeidsdag i frisk sjø.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.