Kanada Vizesi, Ücretlerı, Sürelerı, Formları, Evrakları, Fiyatları, Ne Kadar Sürede Çıkar Gibi Bilgileri Hergün Sizler İçin Güncelliyoruz - 0 312 446 37 35

Kanada'ya Vize Başvurusu ,Erel Tur ile Kanada KONSOLOSLUĞU arasında ANKARA'ya gitmenize gerek kalmadan merkezimizde Türkiye'nin bütün şehirlerine yönelik yapılmaktadır. Kanada Konsolosluğu İstanbul şubesi sadece Kanada Vatandaşı olan kişilere hizmet vermektedir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.