EXERCISES Voor cardio, billen en buik

Sliding Mountain Climbers

Door je knieƫn naar je borst te heffen train je de billen terwijl je core getraind word door de houding in de plank positie.

Skip Lunges

Je kan deze beweging zien als een staande crunch beweging waarbij je spanning op je core houdt. Doe deze oefening en je zal je spieren zeker voelen branden!

Reverse Lunge Kick

Een oefening waarbij je heel je lichaam gebruikt en die controle en goede uitvoering vereist. Ook de hamstrings en hip flexors worden in deze oefening meegenomen.

Knees and toes

We weten allemaal dat de bovenste buikspieren makkelijker te trainen zijn dan ze onderste buikspieren maar deze oefening zal je onderste buikspieren flink laten branden. Daarbij worden je benen bij deze oefening ook nog eens getraind.

Froggers

Een echte killer oefening. Je core stabiel houden in een plank positie terwijl je glute jumps doet.

Doe deze oefeningen in een circuit van 15 herhalingen per oefening en herhaal deze!

Credits:

www.popsugar.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.