Loading

Martine & Espen FOTOGRUPPEN.NO

EKSEMPLER PÅ REDIGERING.

Alle bildene er fra Martine og Espen sitt bryllup.

Vi leverer bryllups-foto og video, men så mye mer enn det, vi redigerer bildene i den stilen som enten er ønsket på forhånd eller utifra vår kreative ide´bank..

De fine øyeblikkene..
Sunflowers

Det som er vist her er en samling med bilder hvor jeg vil vise litt forskjellige stiler på redigering og stil.

Den kreative prosessen er ganske enkel i grunn..

"Jeg så for meg Martine i en blomstereng, og da måtte jeg bare redigere dette for å finne ut om jeg kunne få visjonen til å blomstre".

B & W

Det å få muligheten til å leke med alle mulige stiler og uttrykk gjør at man føler seg friere i det artistiske uttrykk.. og det igjen gjør deg mer kreativ i både fotograferingen og redigeringen.

Marihøne..

Noen ganger kommer ideene lett og andre ganger må man vente på inspirasjon..

Følelsen

Min filosofi når det gjelder bryllupsfotografering er enkel.. få frem følelsen og fang den..

<3
Ekte..

Det er i smilet og den ekte tilstedeværelsen vi ser den store forskjellen..

Ømt og vakkert..
Mykt..
Gray and dusty..
Blue shadow..

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.