De Aanzet Nieuwsbrief Knon hondenschool BoRger Jaargang 22, nr. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord

De digitale nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar, voor de zomervakantie en voor de winterstop. Het hele jaar door informeren we onze cursisten, leden en donateurs via onze website en Facebook, maar in deze alweer vijfde editie van de digitale Aanzet zetten we alles van het afgelopen half jaar nog eens op een rij. En we blikken vast een klein beetje vooruit naar 2017. Veel lees- en kijkplezier!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Survival voor Baas en Hond

Op zaterdag 24 september vond alweer de 16e editie plaats van de Survival voor Baas en Hond. Dit evenement, jaarlijks georganiseerd door KNON Hondenschool Borger en Reddingshonden Groep Drenthe, wordt zo langzamerhand een echte traditie voor vele bazen en honden uit heel Nederland en zelfs uit de grensstreken.

Fraai weer, enthousiaste deelnemers, gulle sponsors en geweldig werk van alle hardwerkende, inventieve en niet kapot te krijgende vrijwilligers: het werd een topdag!

Hieronder een leuke sfeerimpressie.

Survival voor Hond en Baas: ludiek en avontuurlijk, hoog en laag, water en land.

Van hinkelen tot koekhappen.

Ook voor de baas?

Grabbelton.

Hunebedparcours met kruiwagens en kaasdragers.

Balletje balletje.

Hindernisparcours.

Hoe kom ik droog aan de overkant?

En natuurlijk kanoën.

En dit wordt zo langzamerhand een klassieker:

Tokkelen!!

Doe je het hiervoor?

Of hiervoor?

Of vooral voor een heerlijke dag samen met je hond?!

Ook dit jaar zijn er weer heel veel foto's gemaakt. Die vind je allemaal hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Najaarsenting

Op woensdag 26 oktober kwam 'onze' dierenarts Henry Nielen uit Klijndijk weer op de club voor de najaarsenting.

Voor wie het nog niet wist: Elk voor- en najaar bieden wij onze leden en cursisten de mogelijkheid hun hond te laten enten tegen gereduceerd tarief.

De voorjaarsenting vindt plaats in april. Geïnteresseerd? Vind ons leuk op Facebook, dan lees je vanzelf wanneer je je voor de entingen kunt opgeven.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbouwing en onderhoud

Van het verbouwingsfront de laatste weken wat minder nieuws, maar dat heeft alles te maken met het natte en/of koude weer in dit jaargetijde. Maar onze bouwploeg onder leiding van Anneke heeft beslist niet stilgezeten!

De binnenopslag is zo goed als af. Van de nieuwe overlegruimte zijn de contouren al duidelijk, maar er moet nog heel wat gebeuren voor we daar kunnen vergaderen. Hopelijk kan het werk daar snel hervat worden.

Achter het clubgebouw is inmiddels een mooie schuur verrezen. Hoognodig, want de container puilt zo langzamerhand uit.

En dan heeft Anneke nóg een nieuw pronkstuk gemaakt. Niet gedacht dat we dat ooit nog eens zouden zeggen van een buiten-wc, maar hij is werkelijk prachtig. En Anneke is er nog niet klaar mee, hij wordt nóg mooier, zo heeft ze ons verzekerd.

Zeg nou zelf: is ons nieuwe buitenhuis niet véél mooier dan zo'n huurplee?

Oetse heeft een flinke berg werk verzet door de lange zijden van het clubgebouw weer van een nieuwe verflaag te voorzien. Het hout van de voorgevel is ondanks goed onderhoud dusdanig verweerd dat we het gaan vervangen. Een mooie klus voor het voorjaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------

UV-examen

Op zondag 6 november was het weer tijd voor het UV-examen.

Dit is een uithoudingsvermogenproef waarbij de hond 20 kilometer aan de fiets mee moet lopen. Het is een officieel examen, met een keurmeester van de Commissie Werkhonden. De hond moet hiervoor minstens 16 maanden en max. 6 jaar oud zijn. Het is een gezellig en sportief examen, dat wij jaarlijks proberen te organiseren.

Route UV-examen 2016

We hadden weer een mooie route uitgezet, langs hunebedden en door een prachtig bos in herfsttooi. De honden hadden de vaart er flink in en er moest hard worden getrapt. De heerlijke taart tijdens de beide pauzes van bakker Janine ging er dan ook in als koek. En bij terugkomst op de club werden alle twaalf deelnemers beloond met de mededeling dat ze waren geslaagd. Keurmeester, examenleider, voorfietser, keurmeesterchauffeur, fotograaf, bezemwagenbestuurder en vooral alle deelnemers: bedankt voor deze heerlijke ochtend!

Er zijn nog veel meer leuke foto's gemaakt, maar die vind je hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructeurs in opleiding

In de vorige Aanzet hadden we al bericht over onze aspiranten die onder de bezielende leiding van Wiesje proeven aan het instructeursvak. Brenda, Marjan, Peter, Petra, Triska en Wendy zijn erg enthousiast bezig. Momenteel lopen ze mee met diverse instructeurs en bij verschillende cursussen. En regelmatig wordt er geëvalueerd, na de les, maar ook tijdens gezamenlijke bijeenkomsten, want ook van elkaar kun je leren!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Scholing

We vinden het erg belangrijk dat al onze instructeurs eenduidig de doelstelling van onze Hondenschool in de praktijk brengen, namelijk het op een positieve manier begeleiden van hondeneigenaren op het gebied van gehoorzaamheid en sociaal en maatschappelijk aanvaard gedrag van hun hond.

Naast de onderlinge contacten tijdens cursusavonden vindt tijdens elk cursusblok een instructeursoverleg plaats, waarbij bestuur en instructeurs inhoudelijk ingaan op lessen, situaties, didactiek, etc.

Komend voorjaar stelt het bestuur alle instructeurs in de gelegenheid een bijscholing te volgen bij O&O, de Nederlandse Vereniging van Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding. Deze cursus gaat in op houding en gedrag, leerprincipes, rasspecifieke eigenschappen en nog veel meer. Leerzaam voor de nieuwere instructeurs of een opfrisser voor de 'oude rotten': het is in elk geval voor iedereen een mooie manier om alles op dezelfde rij te krijgen.

Instructeurs, succes met de lessen, het examen en het huiswerk!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Van Winterspelen naar Zomerspelen naar Winterbehendigheid

In navolging van het succes van de Winterspelen deed een enthousiaste groep cursisten voor en na de zomervakantie mee aan de Zomerspelen, een cursus voor bazen en honden vanaf gevorderdenniveau. Samen leuke spellen en uitdagende activiteiten doen, daar ging het in deze cursus om.

Een inventarisatie onder de cursisten leerde dat er deze winter vooral vraag was naar behendigheidachtige activiteiten. En omdat 'echte' behendigheid 's winters in verband met vochtige en dus gladdere toestellen niet raadzaam is, werd gekozen voor Winterbehendigheid, waarbij hoogtes worden gemeden en alleen dicht bij de grond wordt getraind. Nu is schrijver dezes niet de beste fotograaf in het donker met een telefoon, toch verdient onderstaande foto hier een plaatsje.

Circus Carin: zoek de hond

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot slot

Tot slot een oproepje, voor mensen die handig zijn met gereedschap en/of de pen.

In maart doen we weer mee met de landelijke klusdag NL Doet (zie de agenda hieronder). De oproep voor klussers volgt tegen die tijd via mail, site en Facebook. Maar ook op andere dagen kunnen we heel goed handige Henkies en Hendrika's gebruiken, voor de verbouwing, om te schilderen, etcetera. Zin om de handen uit de mouwen te steken? Meld je aan via info@knon.nl of schiet een bestuurslid aan.

En heb je kopij, foto's of leuke ideeën voor het volgende nummer? Of gewoon reacties op deze Aanzet? We ontvangen ze graag via info@knon.nl!

Rest ons nog één ding: Het bestuur wenst alle instructeurs, vrijwilligers, leden, cursisten en donateurs fijne feestdagen en een bijzonder waardevol 2017!

Agenda
  • Woe 21 december: ludieke kerstles en eindejaarsborrel
  • Do 22 december t/m 10 januari: winterstop
  • Woe 11 januari: eerste les in het nieuwe jaar
  • Di 17 januari: instructeursoverleg
  • Woe 1 februari: laatste les/examens huidige cursusblok
  • Woe 8 februari: eerste les van het nieuwe blok
  • Zat 11 maart: NL Doet
  • Maart: Algemene Ledenvergadering
  • September: 17e Survival voor Baas en Hond
  • November: UV-examen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie

In 'KNON-Hondenschool Borger' staat KNON voor Kringgroep Noord -Oost Nederland van de Nederlandse Herdershonden Club. De KNON is aangesloten bij de Nederlandse Herdershonden Club, net als de Kringgroep Midden-Nederland en Kringgroep Rotterdam. De vereniging is opgericht op 25 oktober 1990. Wij zijn een kleine, maar zeer actieve vereniging met enthousiaste leden en instructeurs.

De KNON heeft onder andere ten doel de capaciteiten van de Hollandse Herder als werkhond te benutten en te ontwikkelen. De geboden cursussen zijn behalve voor Hollandse Herders ook toegankelijk voor andere rassen en rasloze honden.

De KNON biedt de mogelijkheid de mentale en fysieke capaciteiten van uw hond te ontwikkelen c.q. te vergroten, door het benutten en stimuleren van de individuele mogelijkheden van zowel hond als baas. Daarbij is niet alleen gehoorzaamheid van belang, maar ook het ontwikkelen van sociaal en maatschappelijk aanvaard gedrag. Het gaat uiteindelijk om de combinatie baas-hond!

Het cursusaanbod is zo samengesteld dat de hond kan deelnemen van pup tot Verkeers Zekere Hond (VZH). Dit betekent dat er reeds vanaf de Puppycursus gericht naar het VZH-niveau wordt toegewerkt.

Naast gehoorzaamheidscursussen bieden we ook recreatieve behendigheid en spelcursussen.

De trainingslocatie bevindt zich in Borger, aan de Boslandenweg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@knon.nl.

De KNON werkt nauw samen met de Reddingshonden Groep Drenthe, die honden en geleiders opleidt tot inzetbare reddingsteams.

Created By
KNON Hondenschool Borger
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.