Loading

KOOLITUS "E-ressursid võõrkeelte õpetamises ja õppimises" 29.11.19 TALLINNAS Adamson Koolitus

Koolituse eesmärgiks on tutvustada võõrkeele õpetajatele e-ressursside võimalusi ning anda neile juhendeid ja julgust õppetöö mitmekesistamiseks erinevate e-ressursside abil.

Koolitus hõlmab tutvust mitmete keeleõppe keskkondade, äppide jm ressurssidega, mis saab rakendada üldõppes, õpilaste motiveerimises ja distsiplineerimises ning muidugi ka konkreetselt võõrkeele õppes. Tähelepanu keskpunktis on pakkuda lahendusi ja võimalusi, mis soodustavad võõrkeele omandamist.

SIHTRÜHM - erinevate haridustasemete võõrkeele õpetajad

Kas olete kogenud olukorda, kus tunnete, et kasutatud õppemeetodid pole piisavalt optimaalsed? Võib-olla olete mõelnud, mida saaks teha, et õpetamist efektiivsemaks muuta. Tihti jääbki lahenduse leidmine oma vastutusele, mis on piiratud eeskätt ajanappuse ning huvitatud ja kvalifitseeritud suhtluskonna puudumisega.

KOOLITUS TOIMUB 22.10.2019 TARTUS JA 29.11.19 TALLINNAS

Koolitus hõlmab õpetamise tõhustamise meetodeid ja lähenemisviise, mida saab rakendada üldõppes ja võõrkeeleõppes. Tähelepanu keskpunktis on uudsed lahendused, mis soodustavad võõrkeele omandamist. Kõik teoreetilised teadmised on toetatud praktiliste ülesannetega (learning by doing).

Koolituse eesmärgiks on anda võõrkeele õpetajale juhendeid ja julgust muuta õppetöö mitmekesisemaks kasutades erinevaid e-keskkondi.

Koolituse eripäraks on see, et igat teoreetilist lahendust katsetakse kohapeal, kasutades learning by doing põhimõtet. Osalejad saavad praktiseerida näiteks koostatakse ülesandeid kasutades e-ressursse ja õpitakse edastama informatsiooni läbi visualiseerimise (visual literacy).

KOOLITUS:

 • On tutvunud erinevate kaasaegsete võõrkeele õpetamise võtetega, metoodikatega ja oskab neid rakendada
 • On tutvunud mõistega e-ressurss ning on teadlik e-ressursside kasutamise eesmärgist, vajalikkusest ning väljakutsetest
 • Oskab välja töötada ülesandeid, mida edaspidi õppetöös rakendada
 • On tutvunud erinevate e-ressurssidega ning saavad aru, kuidas neid rakendada keeleõppes, õpilaste motiveerimisest/distsiplineerimises ning õpetaja töö/õpilase õppeprotsessi toetamises.
 • On tutvunud võimalustega, kuidas organiseerida oma igapäevatööd efektiivsemalt.
 • E-ressursid ja keeleäpid keeleõppes

KOOLITAJA

Annika Vorobjova, BA, Tartu Hansa Kooli vene keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni magistratuuri üliõpilane.

INVESTEERINGU HIND 110€

Hind sisaldab

 • Koolituspäeva professionaalse treeneriga
 • Koolitus ja õppematerjale
 • Personaalset nõustamist keeleõppe arendamiseks
 • Kohvipausid ja turgutuspausid
 • Tunnistus
 • 6 ak. h koolitust

www.adamsonkoolitus.com

marko@adamsonkoolitus.com

Enne koolitusele registreerimist tutvuge kodulehel meie õppekorraldusega.

Created By
Adamson Koolitus
Appreciate