Loading

de virtuele brug tussen technisch mbo en bedrijfsleven

Wat doen wij?

Wij ontwikkelen Augmented en Mixed Reality applicaties

waarmee we een virtuele brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.

wij 'virtualiseren' uw bedrijfsprocessen en bouwen het om tot lesmatertiaal

processen uit het bedrijfsleven in een virtuele wereld

Wat levert het bedrijven op?

  • Boeien en binden van toekomstige medewerkers met de nieuwste technologie
  • Snelle operationele en flexibele inzetbaarheid van schoolverlaters
  • Snel kunnen reageren op de veranderende arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en vraag uit de markt
  • Een innovatieve promotie van uw bedrijf voor uw toekomstige medewerkers
snelle inzetbaarheid van schoolverlaters

Wat levert het Technisch Beroepsonderwijs op?

  • Virtueel lesmateriaal toegespitst op vraagstukken en processen uit het bedrijfsleven
  • Snelle inzetbaarheid in het bedrijfsleven van de 'nieuwe' technische vakman
  • Actieve rol in het meedenken met uitdagingen vanuit het bedrijfsleven
  • Affiniteit en talent onderzoeken voor beroepskeuze
  • Ondersteuning bij ontwikkeling van Augmented en Mixed Reality applicaties
virtuele verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven

Waarom?

Systemen veranderen continue en worden steeds complexer. Aanschaf van nieuwe apparaten en up-to-date systemen is onbetaalbaar voor het onderwijs. Hierdoor wordt de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven steeds groter.

Tegelijkertijd heeft elk bedrijf te maken met vergrijzing en is er een tekort aan technisch personeel. Bedrijven hebben behoefte aan flexibel inzetbaar personeel.

Onze applicaties maken gebruik van 3D visualisatie en Augmented Reality. Hierdoor wordt lesmateriaal beeldend en herkenbaar, waardoor het een optimale aansluiting met het bedrijfsleven ondersteunt.

Contact

Groothandelsgebouw Rotterdam | Stationsplein 45 | E1.165 | 3013 AK | Rotterdam

010 – 818 68 33 | 06 22 68 75 98 | info@theserviceconcept.com www.theserviceconcept.com

Credits:

Created with images by Aichi8Seiran - "virtual reality big data internet future communication" • geralt - "personal network smartphone" • jarmoluk - "fittings water polo construction"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.