Koolituse nimetus: Mida peaks teadma alustav ettevõtja?

Toimumise aeg: 03.04.2017 - 11.05.2017

Eesmärk: õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni; osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.

Teemad: sissejuhatus ettevõtlusesse; äriplaan, äriidee analüüs; toode ja turundus; raamatupidamise põhialused; finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs; maksunduse alused; tööõigus; töö äriplaaniga, äriplaanide hindamine. Kursus lõpeb personaalse äriplaani kaitsmisega.

Koolitaja: Kristo Krumm. Loe koolitaja kohta rohkem siit

Toimumise koht: Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 29, Astra hoone, ruum A-447 ja ruum A-346.

Hind: 64-tunnine koolitus maksab 520 eurot osaleja kohta, sisaldades koolitust ja koolitusmaterjale. Hinnale ei lisandu KM.

Registreerimiseks on järgmised võimalused: saates e-postiga osalemissoov taienduskoolitus_yti@tlu.ee, helistades: 640 9456, kodulehelt siit

Koolitusele saab registreerida kuni 30.03.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni. Kõigi perioodil 13.03-27.03.2017 registreerujate vahel loositakse välja 2 tasuta osalust 18. aprillil hotellis Euroopa kell 18-20 toimuval Kristo Krummi koolitusel „Inimene kui bränd“. Tasuta osaluse võitjatega võetakse ühendust 30.03.2017.

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by DariuszSankowski - "apple iphone iwatch"“Pixabay”

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.