Loading

Palhik Mana vzw NL Change is an inside job...

Welkom bij Palhik Mana vzw

Wij zijn een vzw opgericht in 2015 met het doel om een blijvende positieve verandering te creëren bij diverse doelgroepen in eerste instantie door middel van "playback theatre" (terugspeeltheater) en vocale improvisatie en expressie, maar ook door muziek optredens en het geven van diverse workshops.

De medewerkers hebben reeds meer dan 20 jaar ruimschoots hun sporen verdiend binnen het sociaal-culturele en (sociaal) artistieke landschap.

Je kan bij ons terecht als: individu, organisatie school, bedrijf, ... voor workshops op maat, eenmalig of over een langere periode voor een specifiek project, lezingen, muzikale optredens enz...

U kunt ons boeken voor:

 • trainingen en workshops "playback theatre" voor organisaties en bedrijven
 • trainingen en workshops vocale improvisatie en expressie voor individuele groepen, kunstonderwijs, sociale organisaties en bedrijven
 • lezingen over de diverse toepassingen van "playback theatre"
 • lezingen over diverse thema's (intercultureel, migratie, gender, interculturele ouderenzorg en Alzheimer, islam en feminisme, ...)
 • voorstellingen en optredens (playback theatre en muzikale optredens - jazz for change, sociale thema concerten)
 • sociale reizen naar India (Rajastan, Tamil Nadu, Kashmir), Turkije, Cuba en andere bestemmingen

Kontakt: sarahavci@palhikmana.org

gsm +32 486 86 84 85

Ontdek wat Palhik Mana vzw voor u kan doen!

Over de naam Palhik Mana

Palhik Mana is een mythische figuur (Kachina) in de cultuur van de Hopi indianen die we bezochten in 2010. We hadden het voorrecht om deel te kunnen zijn van een Palhik Mana ceremonie met zang en dans waar in principe geen buitenstaanders aanwezig mogen zijn. Dit heeft een diepe indruk bij ons achtergelaten.

Palhik Mana ook Butterfly Maiden genaamd, regeert over de lente. Zij is de godin van de vruchtbaarheid die transformatie brengt en een nieuwe start in het leven. Ze bestuift de wereld met onze innerlijke kracht en ze maakt onze dromen waar. Ze is een creatieve kracht en een symbool van wedergeboorte en regeneratie. Allemaal begrippen waar de vzw voor staat.

Terugspeeltheater (Playback Theatre)

"Don't you know yet? It is your light that lights the worlds." - Rumi -

Een van de projecten van Palhik Mana vzw is een innovatief en versterkend project voor en met sociaal kwetsbare vrouwen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest. De vrouwen worden gecoacht en getraind op een laagdrempelige manier met behulp van technieken en methodes van terugspeeltheater tot spelers en spelleiders.

Terugspeeltheater is gestart in 1975 door Jonathan Fox en Jo Salas uit New York en wordt wereldwijd beoefend. Het is theater op basis van persoonlijke ervaringen uit het publiek. Dat kan om alledaagse gebeurtenissen gaan, maar ook om grote (levens)verhalen. Het is improvisatietheater. De spelleider nodigt het publiek uit om een persoonlijke ervaring te vertellen en de spelers - niet noodzakelijk professionelen - brengen het direct in beeld via uiteenlopende spelvormen.

Terugspeeltheater kan om alledaagse gebeurtenissen gaan, maar ook om grote (levens)verhalen, bv. weerbaarheid/geweld (intra-familiaal geweld, eer-gerelateerd geweld), radicalisering, migratie, racisme, sociale wantoestanden, vluchtelingen, mensenhandel, tsunami, oorlogsslachtoffers, enz.. Het is een vernieuwend en versterkend project. Er wordt onder andere voor en met maatschappelijk kwetsbare vrouwen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewerkt. De vrouwen worden op een laagdrempelige manier gecoached en opgeleid via technieken en methodieken van terugspeeltheater tot spelers en spelleiders.

Het is improvisatietheater. Alle scènes ontstaan ter plekke. De spelleider (conductor) nodigt het publiek uit om een persoonlijke ervaring te vertellen. De spelers (niet noodzakelijk professionelen) brengen het direct in beeld en gebruiken daarbij uiteenlopende spelvormen.

Terugspeeltheater is een vorm van communicatie en daarmee zeer geschikt voor het creëren van een dialoog tussen verschillende generaties, culturen... bv: moeders die verhalen van hun dochters terugspelen, of omgekeerd. Of allochtone vrouwen spelen verhalen van autochtone senioren...

Terugspeeltheater is een belevenis die mensen en gemeenschappen verbindt. Samen kijken naar teruggespeelde verhalen geeft erkenning, herkenning, begrip en meer onderlinge openheid en samenhorigheid. Zowel spelers als publiek zien hun eigen gedrag en dat van anderen vanuit een nieuw perspectief. Het maakt het onzichtbare zichtbaar en abstracte thema's worden concreet, gevoelige onderwerpen bespreekbaar, enz… Het is een spannende speelvorm van creatieve expressie, die bijdraagt aan gemeenschapsvormingen en persoonlijke transformatie. Het verbindt individuen en groepen met elkaar en creëert een dieper gevoel van gemeenschapsvorming. Het kan eveneens toegepast worden voor de behandeling van mensen met een trauma op individueel vlak en in relatie tot hun omgeving.

Het is een fundamentele behoefte van mensen om (persoonlijke) verhalen te vertellen en met elkaar te delen. Al in onze vroege kinderjaren fascineert ons het luisteren naar en het vertellen van verhalen: groot of klein, dramatisch of triviaal, interessant of saai. We gebruiken deze verhalen niet alleen om onze ervaringen te delen, maar ook om onze interpretatie en ons begrip te verbeteren. Het vertellen van verhalen helpt ons om zin te geven aan de wereld waarin we leven. We leren omgaan met alledaagse en ongewone belevingen. Meestal zijn verhalen samengesteld uit een reeks van gebeurtenissen, en deze worden pas belangrijk en onvergetelijk voor ons als er iets onverwachts gebeurt. Dergelijke verrassingen veranderen vaak de verwachte gang van handelingen en gebeurtenissen in iets dat niet geanticipeerd kon worden, wat resulteert in sterke gevoelens en emoties. Dit komt ook sterk naar voren in deze vorm van improvisatietheater.

Terugspeeltheater eert verhalen van individuen en gemeenschappen en verbindt ze met elkaar en bevestigt de waardigheid van persoonlijke ervaringen, brengt individuen en gemeenschappen dichter bij elkaar door hen te helpen om hun gemeenschappelijke menselijkheid te zien, en stelt mensen in staat om hun leven te zien op tal van nieuwe manieren. Het is tegelijk artistiek, helend, gemeenschapsvormend en visionair! Dit is een uniek instrument voor doelgroepen om een blijvende verandering te bewerkstelligen.

Door dit project wordt dialoog een ‘werkwoord’, waarmee er bruggen worden geslagen tussen de verschillende gemeenschappen en organisaties om een harmonieuze interculturele samenleving te bevorderen. Het kan daarmee voor Brussel (en wellicht zelfs andere steden) een voorbeeldfunctie zijn en een multiplicator effect bereiken.

Coach: Sarah Avci

Over de coach: Sarah Avci is reeds 25 jaar werkzaam in de sociaal-culturele sector (o.a. als coördinator bij Femma-intercultureel) met een uitstap van 4 jaar werkzaam in de Brusselse politiek met als specialiteit een verbinding maken tussen de diverse culturen. Daarnaast zetelt ze in de raad van bestuur van diverse organisaties in Brussel.

In 1999 kreeg ze het virus te pakken van Playback Theatre na een stage in India tijdens haar opleiding rond interculturaliteit, CIMIC, in de hogeschool Thomas More, Mechelen. Ze ontdekte in Tamil Nadu hoe krachtig Playback Theatre werkt in het verwerken van traumas rond geweld, natuurrampen, kastenverschillen, gender en het samenbrengen van diverse culturen en religies.

Nu werkt ze reeds 3 jaar met veel succes in haar eigen vzw om te kracht van Playback Theatre te gebruiken als tool om een blijvende positieve verandering te creëren zowel in Brussel, België als in Turkije en India.

Vocale Improvisatie

“If you want to awaken all of humanity, then awaken all of yourself. If you want to eliminate suffering in the world, then eliminate all that is dark and negative within yourself. For truly, the greatest gift you have to offer humanity is your own transformation.” - Lao Tzu -

Vocale improvisatie is een vorm van communicatie en expressie met behulp van stem en lichaam. Het is een methodiek die tools aanreikt om ter plekke vocale composities te creëren van eenvoudige zanglijnen tot complexe zangstukken. Het is een vernieuwend project met verschillende toepassingen voor zeer diverse groepen. Het overstijgt gender, culturele achtergronden, religie en verschillende muziek-culturen. Het werkt verbindend en versterkend zowel in groep als op persoonlijk vlak.

Vocale improvisatie wordt als methodiek wereldwijd gebruikt door professionele vocalisten en is ontwikkeld door o.a. Bobby McFerrin (VS) en Rhiannon (Hawaii). Het is een methodiek die tools aanreikt om ter plekke vocale composities te creëren. In het begin vertrekt de vocale improvisatie vanuit de dirigent/coach die ter plekke zanglijnen, harmonische- en ritmische patronen bedenkt en deze doorgeeft aan de deelnemers. Deze patronen kunnen op elk moment veranderen en aangepast worden via vooraf afgesproken signalen. Doorheen de workshops leren de deelnemers om ook zelf eenvoudige zanglijnen en ritmes te creëren. Via ‘Circle singing' - het samen improviseren en zingen in kring - participeren de deelnemers in een muzikale viering van spontaniteit. De cirkel of kring is al een eeuwenoud gegeven om geborgenheid te geven en schroom te overwinnen.

Al deze technieken zijn een vorm van 'lichaamswerk' met een therapeutisch effect. Het vermindert de spanning in het lichaam, lost blokkades op, maakt emoties los en haalt ver verborgen herinneringen uit het geheugen terug. De trainingen worden altijd op maat gegeven naar de diverse groepen.

Deze methoden zijn zowel bruikbaar voor professionele vocalisten als voor groepen die geen enkele ervaring hebben met muziek. Natuurlijk is de rol van de coach hier heel belangrijk. Die zorgt er voor dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt en zich kan openstellen voor het gebeuren.

Vocale improvisatie als project voor kansengroepen is gericht op het ontwikkelen van een positieve en duurzame verandering zowel op persoonlijk vlak als in de directe en indirecte leefomgeving van de deelnemers. Hiermee worden de emancipatie- en participatieprocessen van maatschappelijk kwetsbare groepen vergroot. Zo worden deze expressievormen op een laagdrempelige manier bereikbaar gemaakt voor deze doelgroepen. Men heeft er geen enkele zangtraining voor nodig om de technieken aan te leren. Goesting in zingen en je openstellen is al wat je nodig hebt!

Coach: Henk de Laat

Vocale Improvisatie Workshops voor gevorderde zangers

Ben je een ervaren zanger of zangeres en ben je al in contact gekomen met improvisatie of is improviseren nog altijd een brug te ver? Kom ontdekken wat er allemaal mogelijk is met je unieke stem.

In deze reeks workshops leer je structuren voor improviseren met je stem, je eigen creativiteit ontdekken en uitbouwen en vertrouwen krijgen in je stem en het improviseren met een aangename en ervaringsgerichte opbouw.

Vele aspecten komen aan bod in elke workshop zoals:

 • melodie, ritme en groove, harmonie, taal en sound
 • het functioneren en je goed voelen in een groep
 • verschillende vormen en frames waarin geïmproviseerd kan worden
 • improviseren op en leren van verschillende stijlen in muziek, pop- jazz- and wereldmuziek
 • tegelijkertijd luisteren en zingen
 • vertrouwd raken met het gebruik van je stem in combinatie met je lichaam
 • het creëren van composities ter plekke

Over de coach: Als contrabassist met een jazz-opleiding en inmiddels al 35 jaar ervaring als (contra)bassist en 25 jaar ervaring als leadzanger in diverse muziekstijlen met "scat" als specialisatie, heeft hij altijd al geïmproviseerd. In 2010 en 2011 kwam hij in aanraking met vocale improvisatie via de masterclass van Rhiannon “All the way in”, een jaar intensieve training met een vervolg in 2014 in Hawaii. Dit heeft een enorme rijkdom gegeven aan zijn muzikale vocabulaire, een helend effect gehad en zijn leven enorm veranderd. Ook Bob Stoloff heeft hem een enorme boost gegeven aan hetgeen er mogelijk is met de stem op improvisatorisch vlak. Deze rijke ervaringen wil hij graag met jullie delen in zijn workshops.

Vocal workshop in Chennai India

Coach: Henk de Laat

Project Moedertongen2

Pakhik Mana vzw heeft een laagdrempelig project leesbevordering opgezet voor maatschappelijk kwetsbare vrouwen uit kansarme buurten van Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Het project maakt deel uit van de bredere werking van Palhik Mana, waarin we via expressie en creatieve projecten werken aan empowerment en zelfredzaamheid van de vrouwen. Wij doen dit bijvoorbeeld door een project rond terugspeeltheater. In dat project vertellen de vrouwen levensverhalen aan elkaar. Dit gebeurt normaal zonder script: het is improvisatietheater en de teksten worden niet uitgeschreven.

In dit project 'MoederTongen' werden die verhalen juist wél op papier gezet.

We vertrokken voor dit traject met de vrouwen van bestaande teksten. We lazen die samen – in groep – en we hebben ook een aantal van de auteurs ontmoet waaronder Rachida Lamrabet en Birsen Taspinar. Vervolgens zijn de vrouwen aan de slag gegaan met hun eigen verhalen, op papier of via andere vormen van storytelling.

8 t/m 20 december 2017 was er een vernissage over het afgelegde traject van de vrouwen in 2017.

Coach: Sarah Avci

Jazz for Change

"Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being." - Rumi -

Jazz for Change is een project waarin ruimte wordt gecreëerd om composities te schrijven en uit te voeren in een fusie van jazz- en wereldmuziek om een positieve verandering te weeg te brengen in de turbulente wereld van vandaag. Het combineren van zowel een muzikale als een spirituele zoektocht zorgt voor een diepe sensatie van de muziek.

"Start by doing what's necessary; then do what's possible; and suddenly you are doing the impossible." - Saint Frances of Assisi -

East meets West

Toen de Nederlandse vocalist/bassist Henk de Laat en de Iraakse quanunspeler Osama Abdulrasol elkaar muzikaal ontmoetten op het poëziefestival de Winternachten in Den Haag in 2008, sprong er een magische vonk over op het publiek.

Sindsdien spelen ze wereldwijd in duo met groot vakmanschap en gedreven speelplezier.

De musici nodigen u uit om mee te gaan op een muzikale reis waarin diverse culturen moeiteloos samensmelten in originele eigen composities met veel ruimte voor improvisatie.

Henk de Laat - Vocals / Double bass

Osama Abdulrasol - Quanun

Sociale Reizen

5 oktober t/m 20 oktober 2018 Rajastan India met een multiculturele groep van 12 vrouwen

Created By
Henk de Laat
Appreciate

Credits:

Henk de Laat Sarah Avci   Ilyas Essadek Lieven Soete

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.