Bildeoppgaver mediefag

Oppgave 1. DYBDESKARPHET & BLENDER

Stor blender
Liten blender

Oppgave 2. UTPRØVING OG BRUK AV ISO-VERDIER

Normal iso
Laveste iso
Høysete iso

Oppgave 3. SNURRENDE SELVPORTRETT

Lukkertid 1/20
Høyere lukkertid

Oppgave 4. ZOOMING & LUKKERTID

Uten blits
1/10 lukkertid

Tina Røssevoll Fiskerstrand

Zom ut og inn

Tina Røssevoll Fiskerstrand

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.