Loading

layout - illustration - foto Det är det jag gör. Dessutom är jag arkeolog. Välkommen!

Välkommen !

Här på hemsidan presentar jag lite av det som jag arbetar med och sådant som roar mig. Jag arbetar som egenföretagare med layout av rapporter och illustrationer. Du kan också ta en titt på mina foton och se vad jag pysslar med som anställd arkeolog.

Tjänster

Nu finns ”Vaskverket i Johannesborg” ute i bokhandeln. Formgivning: Nina Balknäs.

Till största delen arbetar jag med layout av arkeologiska rapporter, men jag gör även illustrationer ibland. Hör gärna av dig om du är intresserad av ett samarbete till nina@hogtorpsdiverse.se.

Hör gärna av er!

Kontakt

Högtorps Diverse

Credits:

Nina Balknäs

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.