Loading

layout - illustration - foto Det är det jag gör. Dessutom är jag arkeolog. Välkommen!

Tjänster

2017.11.21

Det är november. Snö. För två veckor sedan fick jag vet att jag och två kollegor måste sluta på det arkeologföretag som vi är anställda på. Det är sämre tider i branschen. Själv har jag under några år arbetat halvtid som anställd arkeolog. Den andra halvan av mitt arbetsliv ägnas åt mitt eget företagande. Till största delen arbetar jag med layout av arkeologiska rapporter, men jag gör även illustrationer ibland.

Nu söker jag arbete, hel- eller deltid, som anställd eller som uppdragstagande företagare.

På ett sätt så tänker jag att det vore roligt att utveckla mitt eget företag, men samtidigt ... jag behöver träffa andra människor på dagarna för att inte bli skogstokig här ute på landet. Dessutom finns ju lysande möjligheter att få utvecklas och lära mig mer. Den kunskap jag har nu är huvudsakligen inhämtad på tidigare platser i kombination med distanskurser.

Hör gärna av er!

Kontakt

Högtorps Diverse

Credits:

Nina Balknäs

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.