Loading

layout - illustration - foto Det är det jag gör. Dessutom är jag arkeolog. Välkommen!

Nu finns ”Vaskverket i Johannesborg” ute i bokhandeln. Formgivning: Nina Balknäs.

Tjänster

Till största delen arbetar jag med layout av arkeologiska rapporter, men jag gör även illustrationer ibland. Hör gärna av dig om du är intresserad av ett samarbete till nina@hogtorpsdiverse.se.

Hör gärna av er!

Kontakt

Högtorps Diverse

Credits:

Nina Balknäs

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.