Nyhetsbrev - Digital læring i askerskolen uke 18

Det ukentlige nyhetsbrevet for prosjektet Digital læring i Askerskolen går til ressursgruppelederen på skolene, men bør distribueres til alle ansatte på skolen.

En viktig aktivitet i ukene fremover er Mattemaraton 2017. Konkurransen pågår i hele mai og de beste skolene får pokal og is til de beste klassene. Se mer informasjon under overskriften "Topp 3 fra G+"

Plusshistorien

"Plusshistorien" er en "stafett" der alle skolene på rundgang leverer en vellykket praksishistorie i askerskolen sin G+ gruppe. Uke 18 er det Vollen sin tur. "Plusshistorien" fra Borgen vil bli publisert i neste ukebrev.

Plusshistoriene blir liggende i G+ under kategorien Plusshistorier

Top 3 fra G+

Ukens tips

Bruk av Google Keep:

Aktuelle fokusområder i prosjektet

  • Skole og IKT jobber med å forbedre sikkerhet og personvern på Chromebook og GSuite. Vi tester å lukke for innlogging på Youtube, Blogger og andre tjenester vi ikke har databehandleravtale på. Det fokuseres likevel på læring og tilgjengelighet.
  • Torsdag var det samling i SOL-nettverket. Her så vi på hvordan digitale ferdigheter er en del av lesing. Alle lærere og elever har nå tilgang til IntoWords Cloud frem til sommeren og kan bruke dette i Chrome nettleser. Vi vurderer kommunelisens på dette verktøyet for alle.
  • NIFU sin elevundersøkelse gjennomføres i ukene som kommer. Vi jobber nå med å vaske lister med elever ut fra hvem som skal delta og ikke. Ressursgruppeledere får mer informasjon om dette.
  • Vi starter piloteringen av ulike nettbrett for småskolen. Dette vil gi et grunnlag for valg av enhet til 1.-3.-klasse.

Teknisk

  • Vi piloterer Blocksi på to av barneskolene. Dette verktøyet brukes til nettfiltrering, men har også andre funksjoner for klasseromsstyring.
  • Vi ruller ut Adblock plus på elevmaskinene for å skjerme elevene mot reklame.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.