ADD'er & Juffrouw Pas na jaren voor de klas komt ze er achter zelf ADD te hebben

Thea (40) is juf in groep 8 van een basisschool. Ze gaat al van kleins af aan met een overvol hoofd door het leven. Nadat haar eigen kinderen de diagnose AD(H)D krijgen komt Thea, ondanks dat ze al jaren met kinderen werkt, er pas zelf achter ook ADD te hebben.

door Marlies Geurink

Thea slaat de deur van de bijrijderskant van de auto dicht en loopt het schoolplein op. Vandaag kon ze met een collega meerijden maar anders gaat ze met de trein naar haar werk. Ze geeft twee dagen in de week les op een Ermelose basisschool. ‘’Ik werk al jaren in het onderwijs en kom dus dagelijks in contact met kinderen met AD(H)D’’, zegt Thea terwijl ze de deur van het klaslokaal opent. ‘’Maar toen mijn oudste zoon Thijs de diagnose ADD kreeg viel bij mij pas het kwartje. Na bijna 40 jaar kwam ik erachter dat ik ook ADD had en dat daar mijn volle, piekerende hoofd vandaan kwam. Als kind was ik, net als sommige leerlingen in mijn groep, ook het dromerige meisje dat naar het bord staarde. Toen was de stoornis AD(H)D nog niet zo bekend. Het geeft mij rust nu ik weet waar die storm van gedachtes bij mij soms vandaan komen. Ik ben blij dat mijn eigen kinderen eerder in hun leven weten wat de oorzaak van hun drukke hoofd en gedrag is.’’

De jongste zoon van Thea heeft een jaar geleden de diagnose ADHD gekregen. Dat allebei de kinderen van Thea zijn geboren met een aandachtstoornis is achteraf gezien niet verrassend. AD(H)D is namelijk erfelijk. Uit onderzoek blijkt dat bij 80 procent van de mensen met AD(H)D de stoornis al in de familie voorkomt.

Met een grote glimlach staat Thea bij de deur. Eén voor één groet ze de leerlingen die langzaam binnen komen druppelen. Zelfverzekerd en vol enthousiasme staat ze voor de klas en legt ze aan de leerlingen uit wat een talgkliertje is. Ze verheft haar stem om een leerling bij de les te houden. Meer heeft ze ook niet nodig want de groep heeft ze duidelijk in de hand. Dit in tegenstelling tot haar hoofd zo af en toe. Doordat Thea nu zelf weet dat ze ADD heeft, creëert ze meer rust tijdens haar werk. De ervaringen met haar eigen kinderen en die van haarzelf hebben ervoor gezorgd dat ze anders omgaat met de AD(H)D kinderen in haar klas.

Bekijk hier het fragment waarin Thea vertelt hoe ze anders in haar werk is komen te staan nadat ze weet dat ze zelf ADD heeft.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.