Loading

Arddangosfa Ddigidol Gwaith Celf TGAU, UG a Lefel A Haf 2021 Digital Exhibition of GCSE, AS & A Level Art work Summer 2021

Croeso!

Uchafbwynt ein blwyddyn academaidd yw cynnal arddangosfa i ddathlu cyflawniad ein dosbarthiadau arholiad, gan arddangos yr amrywiaeth hyfryd o waith celf a gynhyrchir gan ein disgyblion talentog. Oherwydd cyfyngiadau Covid, yn anffodus ni allwn groesawu rhieni, gwarcheidwaid, llywodraethwyr ac aelodau o'n cymuned i'r ysgol. Felly rydym wedi llunio arddangosfa ddigidol yn arddangos cyflawniadau disgyblion eleni. Hoffem ddiolch i'r athrawon yn yr adran - Mrs Wendy Thomas, Mrs Nerys Beaumont a Ms Allison Rees am eu gwaith caled parhaus yn arwain a chefnogi'r disgyblion. Hoffem hefyd ddiolch i rieni a gwarcheidwaid am gefnogi eu plant i astudio'r pwnc. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r arddangosfa! Mae croeso i chi ychwanegu sylwadau i roi adborth i'r holl staff a disgyblion dan sylw.

Welcome!

The highlight of our academic year is holding an exhibition to celebrate the achievement of our exam classes, showcasing the wonderful variety of art work produced by our talented pupils. Due to Covid restrictions we unfortunately cannot welcome parents, guardians, governors and members of our community into school. We have therefore compiled a digital exhibition showcasing pupils achievements this year. We would like to thank the teachers in the department - Mrs Wendy Thomas, Mrs Nerys Beaumont and Ms Allison Rees for their continued hard work in guiding and supporting the pupils. We would also like to thank parents and guardians for supporting their children in studying the subject. We hope you enjoy the exhibition! Please feel free to add comments to provide feedback to all the staff and pupils involved.

Celf a Dylunio TGAU /

GCSE Art & Design

(Dosbarth WT class)

Cynhyrchwyd y gwaith canlynol gan ddosbarth Celf a Dylunio TGAU:

The following work has been produced by the GCSE Art & Design class:

Cindy Cai

Catrin Daniel

Kayleigh Edwards

Danni Evans

Jodie Evans

Ifan Hughes

Bronwen Hull

Lisa Jones

Sophie Jones

Liam Mathewson

Emily Roach

Abby Rooke - Williams

Bethan Sharrocks

James Spencer

Daisy Stamp

Alexandra Ursu

Celf Graffeg TGAU /

GCSE Art Graphics

(Dosbarth NBD/AR class)

Cynhyrchwyd y gwaith canlynol gan y dosbarth Graffeg Celf TGAU:

The following work has been produced by the GCSE Art Graphics class:

Scott Cambridge

Emilia Czekanska

Annabel Hunt

Bartosz Jalocha

Naimur Rahman

Kieran Stevens

Hanna Thomas

Lefel UG Celf a Dylunio /

AS Level Art & Design

(Dosbarth WT Class)

Cynhyrchwyd y gwaith canlynol gan y dosbarth Celf a Dylunio Lefel UG:

The following work has been produced by the AS Level Art & Design class:

Ioan Boyle

Catrin Jones

Undeg Jones

Sophie Morgan

Oliwia Taisner

Lefel A Celf a Dylunio /

A Level Art & Design

(Dosbarth WT Class)

Cynhyrchwyd y gwaith canlynol gan y dosbarth Celf a Dylunio Safon Uwch:

The following work has been produced by the A Level Art & Design class:

Phoebe Cory - Wrighton

Carys Ann Davies

Elain Williams

Diolch am gymryd amser i edrych ar waith gwych ein disgyblion!

Thank you for taking the time to look at the wonderful work of our pupils!

Credits:

Created with an image by 1681551 - "art paint water colors"