En stor julegave! Adventkonsert i Gamle LOGEN – Til INNTekt for KIRKENS BYMISJON

– Adventkonserten er jo en stor julegave til Kirkens Bymisjons arbeid blant barn og familier. Det gir mye tilbake å få være med. Dette er en flott dugnad, sier operasolisten Mathilde Salmi Marjavara om sin deltakelse på årets konsert.

For 28. gang på rad gikk Adventkonserten av stabelen i Gamle Logen sist søndag.

I år kunne publikum nyte en kortversjon av operaen Rigoletto av Guiseppe Verdi, i tillegg til et program med juleklassikere. På scenen sto profesjonelle operasolister, strykekvartetten «Sophisticated Strings», ensemblet Tryllefløytene og KoriOslo dirigert av Tom Wicklund.

Mathilde Salmi Marjavara (sopran) var blant de profesjonelle solistene som briljerte og beveget i sin rolle i Rigoletto, og som solist på flere julesanger.

For full sal

- Musikk er et universelt språk, og det er fantastisk fint å få bruke det til å løfte noe som er så viktig som arbeidet blant barn og familier. Det er inspirerende å synge for en full sal, med så mange varme mennesker, sier Marjavara.

- Som operasangere er vi i kunstens tjeneste, men med disse konsertene får vi delta på noe som er av enda større betydning. Det er en super opplevelse, sier Jens Erik Aasebø som også var solist fra den intime scenen i Gamle Logen.

Utgjør en stor forskjell

-Foreldre slutter aldri å elske sine barn, selv om livet blir så vanskelig at samværet blir hindret. I vårt familiearbeid kan vi bidra til å skape de situasjonene der foreldre får vist dette overfor sine barn. Det er av stor betydning og konsertene bidrar til å gjøre en stor forskjell i dette forebyggingsarbeidet, sa generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i sin takk til initiativtaker Finn Røgenæs og hans stab.

Dugnad med imponerende resultat

- Det gleder meg å se at denne dugnaden mellom kunstnere, næringsliv, frivillige og publikum gir et så godt resultat hver år. Pengene kommer frem dit de skal og det skjer noe til beste for barn, unge og familier i en utsatt situasjon. Da blir det meningsfylt, sier ildsjel og initiativtaker Finn Røgenæs.

Det brede samarbeidet har siden oppstarten innbrakt nær 18 millioner kroner til Kirkens Bymisjons arbeid, takket være dugnadsånd i kulisser og på scenen, trofaste publikummere og gavmilde sponsorer med store hjerter.

Den siste av de to konsertene i år framføres søndag 4.12.kl. 14.00 i Gamle Logen.

Se flere detaljer om konserten her:

Solister Mathilde Salmi Marjavara , Hege Høisæter, Kjetil Støa, Espen Langvik og Jens-Erik Aasebø Kunstnerisk leder er Liv Ragnhild Sømme Torneberg. Konferansier: Sven Torneberg.

Pris: kr. 450,- / kr. 375,- (plassavhengig). Billettbestilling: Gamle Logen tlf. 22 33 22 66, www.logen.no, Billettservice tlf: 815 33 133 eller på Posten.

Inntektene går til Kirkens Bymisjons arbeid for barn og ungdom i vanskelige livssituasjoner i Oslo.

Created By
Per Frogner
Appreciate

Credits:

Torstein Ihle

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.