Waterkracht Joanne michorius

Wat is waterkracht nou eigenlijk ?

Water heeft zwaartekracht. als het valt bij bijvoorbeeld bij een waterval dan zorgd het water voor kracht. Dat kunnen ze goed gebruiken voor een waterrad. Het water zorgd er ook voor als het verdampt door de zon gaat het water naar boven en nemen de wolken het met zich mee. Wanneer het boven op de bergen het zich bereikt zorgt het water er zelf voor dat het weer via de bergen naar beneden daald. Zet er bijvoorbeeld een bootje op en dan vaar je. Zet er een molen in en je hebt energie!

Waterkrachtcentrales.

De waterkracht centrale is eigenlijk een soort van moderne watermolen. Het water zorgt er voor dat de machine Gata draaien en dan heb je er een gererator in zitten die het er weer voor zorgt dat het zich vorm in energie. Wat je natuurlijk al wek begrijpt is dat hoe sneller het water stroom hoe meer energie je opwekt, in landen waar er veel bergen en veel water ligt zouden er ook veel van dit soort watercentrales staan. Als je naar Noorwegen kijkt halen hun 99% uit hun energie uit waterkracht!

Waterkrachtcentrale "Drieklovendam"

De grootste waterkracht centrale staat in China en heet de Drieklovendam. Hij begon in 1994 en de dam was in 2006 klaar met het bouwen. Er zat ook een scheepslift in. Die was klaar in 2015. Deze dam is gemaakt voor vermindering van overstromingen en voor verbetering van de binnenvaart. Deze grote dam is niet alleen bedoeld voor net water maar ook de grootste vijand van water staat boven op de dam. Er zit namelijk ook een elektrsichieteitcentrale aan vast!

Hooverdam

Een andere stuwdam die heel erg beroemd is de Hooverdam. Hij staat in de verenigdestaten. De dam is ook wel bekend als de Boulder dam. De bouw van deze ontzettend grote dam is begonnen in 1930 en werd in 1936 afgerond ze deden er trouwens 2 jaar korter over dan dat de eind datum was.

Nederland & water

Wij hebben hier in Nederland veel water maar niet veel bergen. Maar toch zijn er waterkrachtcentrales. Je kunt de rijn en de Maas als voorbeeld nemen daar zijn op verschillende plaatsen stuwen gebouwd. Bijvoorbeeld bij Maurik. Deze stuw houd het water tegen als de waterstand te laag word.

Waterkracht centrale Maurik
Hoe werkt een waterkrachtcentrale ?

Onder de grond van deze waterkracht centrales, het rivierwater strooMt met een snelle snelheid door de tunnels met turbines ( propellers)

Waterturbine

De tribunes gaan ontzettend snel draaien omdat het water er door heen gaat. Je kunt het vergelijken met de versnelling van je fiets alleen dan hoe sneller het water door de tribune gaat hoe meer energie de turbine opwekt.

Watermolens

Vroeger had je nog geen moderne waterkracht centrales als dat wij nu hebben. Vroeger deden ze dat met watermolens die kun je ook nog els zien in Nederland. Ze gebruikte die watermolens om een draaischijf te crieëren, het water gaat met de molen mee en door de molen kunnen ze andere dingen ook Latem draaien. Ze gebruikte dat om meel te maken.

Credits:

Created with images by TE-ART - "reservoir water power lake" • Didgeman - "lake dam reservoir" • falco - "rhône power plant river" • Nederland in foto's - "The Moldiep, Biesbosch, Dordrecht" • Unsplash - "hoover dam nevada"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.