The Human Touch eekelaar fotografie - get scrolling

Maarten gebruikt de lens als een extensie van zichzelf. Hij gaat nooit alleen voor de mooie compositie, maar voor een persoonlijk verhaal. en de mens achter dat verhaal. hij weet Als geen ander zijn enthousiasme om te zetten in 'gevoelige platen':

The Human Touch.

Fotosessie in opdracht van Goossens Meubelen.

Maarten raakt altijd de gevoelige snaar. Dat komt omdat hij zich altijd één voelt met de mens aan de andere kant van de camera. Hij is een mensen-mens. Natuurlijk houdt hij ook altijd oog voor de zakelijke kant van het verhaal. Een merk of bureau wil iets overbrengen met een foto(serie). Dat mag natuurlijk nooit uit het oog verloren worden.

Ook met betrekking tot de opdrachtgever laat Maarten zijn menselijke gezicht zien. Hij neemt je alle rompslomp uit handen. Zo regelt hij indien gewenst de modellen, locaties, props, styling en visagie. Wel zo makkelijk, toch?

Mensen die Maarten kennen, lopen met hem weg. Ervaar het zelf. Bel Maarten op 06-51 60 14 25 of klik hier.

Credits:

Maarten Eekelaar Fotografie

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.