קראטה אוקינאווי KYUDOKAN 究道館 小林 小林流

טאי שין קאן - אמנויות לחימה אוקינאוויות

קיודוקאן -קראטה

חיבור אותנטי ישיר לשורשי הקראטה האוקינאווי

בראש הארגון באוקינאווה עומד היגה סנסאי

סוקה היגה מינורו והיגה יוצ׳וקו
הדוג׳ו המקורי בו מתרגלים גם כיום

ביקור חברי טאי שין קאן באוקינאווה, אפריל 2016

ויש לנו גם קבוצות ילדים. הקבוצות קטנות על מנת לאפשר תשומת לב מרבית לכל ילדה וילד.. תכנית האימונים מותאמת לילדים

טאי שין קאן מציע גם אימוני קובודו אוקינאווי במסגרת ריוקיו קובודו שימבוקאן

ביקור חברי הדוג׳ו באוקינאווה

הפקת עוצמה מטווח קצר

היגה מינורו סנסאי מדגים על בנו, קויו סנסאי, הפקת עוצמה מטווח קצר
עם קויו סנסאי לאחר האימון

הגיעו לשיעור התנסות והצטרפו למסגרת ייחודית בארגון מוביל עם ידע אותנטי ועם קשר ישיר למקורות הקראטה האוקינאווי

טאי שין קאן - אמנויות לחימה אוקינאוויות

054-8054488

Created By
Itzik Cohen TEISHINKAN
Appreciate

Credits:

Itzik Cohen -TEISHINKAN KYUDOKAN KARATE SHIMBUKAN KOBUDO

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.