Loading

Metodika pro učitele Praktické náměty pro učitele, jak začlenit do výuky aplikace na podporu nácviku plynulého čtení

Tato metodika pro učitele je dostupná také v angličtině a holandštině prostřednictvím následujících linků:

Vítejte na stránkách Metodiky pro učitele!

Všichni používáme aplikace prakticky denně, ale ne vždy přímo ve třídě při učení. Aplikace přitom mohou účinně přispět k učení a současně být zdrojem zábavy. Když použijeme ty správné! Naše online Metodika pro učitele si klade za cíl pomoci vyučujícím, aby rozpoznali takové aplikace pro nácvik čtení a psaní, které skutečně posilují plynulé čtení, obzvlášť pomáhají žákům s obtížemi ve čtení. Východiskem jsou pro nás empiricky popsané strategie nácviku plynulého čtení. Za jejich využití jsme vytvořili schéma, které popisuje, s jakými obtížemi se mohou při realizaci jednotlivých strategií nácviku žáci setkat, jaká intervence je pro ně v daném kontextu vhodná i které kvalitní aplikace lze využít.

Chcete-li se seznámit s teoretickými východisky, v Metodice naleznete:

  • základní teorii tří strategií rozvoje čtení;
  • metody na podporu rozvoje plynulého čtení;
  • náměty, jak a kdy využívat herní aplikace pro rozvoj plynulého čtení.

Ti, kteří hledají spíše praktické nápady na práci, se v metodice mohu podívat na:

  • videa, vytvořená učiteli a určená pro učitele, s nápady, jak zorganizovat výuku a diferencovat ve výuce za účelem využití aplikací;
  • videa se záběry práce s aplikacemi, která mohou posloužit jako inspirace pro další učitele;
  • diskusní fórum pro učitele, kteří chtějí sdílet své zkušenosti a tipy na práci s aplikacemi ve výuce.

Jaké postupy a aplikace žákům pomáhají. Co a kdy volit při obtížích ve čtení – přehled základních intervenčních postupů, včetně aplikací

Zajímá Vás více informaci o podpoře plynulého čtení?

Několik zkušeností z české praxe aneb když aplikace zatím chybí

Zkušenosti z DYS-centra Praha z. ú.

Zkušenosti ze ZŠ Zeleneč

K čemu jsou dobré aplikace ve formě hry?

Když se děti učí prostřednictvím her, začínají chápat svět kolem sebe, rozvíjejí své znalosti a dovednosti a přitom si jednoduše hrají.

“Vím, které aplikace použít, ale jak to vše zvládnu ve třídě plné dětí?"

Náměty a videa na organizaci výuky ve třídě s využitím aplikací.

Fórum pro učitele - připravuje se