Loading

Nieuwsbrief de Es 14 juni 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Met deze nieuwsbrief sluiten we onze studieweek en de vakantie van onze leerlingen af. Maandag gaan we weer vol nieuwe energie aan de slag!

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • Terugblik studieweek
 • Nieuwe plek voor onze instroomgroep!
 • Planning en organisatie pleinfeest
 • Afscheid groep 8
 • Avondvierdaagse

Studieweek

Nog één weekend en dan starten we aan het laatste deel van dit schooljaar. Onze leerlingen - en wellicht u als ouder(s)/verzorger(s) ook, hebben een week vakantie gehad om op te kunnen laden voor de laatste vier weken. Gezien enkele posts op social media genieten een aantal gezinnen van zon, zee en strand, al was het afgelopen week ook prima weer om gewoon in Hellendoorn deze vakantie door te brengen.

We kijken als team terug op een hele goede en boordevolle studieweek. We hebben gesproken over de groepsindeling voor volgend jaar, alle activiteiten voor dat jaar doorgenomen en daarnaast veel onderwerpen als studiedagen, curriculum, persoonlijke en school-ontwikkeling besproken: Welke thema's komen in schooljaar 2019/2020 aan bod, welke doelen hangen we daaraan en op welke manier geven we nog meer handen en voeten aan ons rekenonderwijs? Erg boeiend om mee bezig te zijn!

Rust!

Het mooie aan zo'n studieweek is dat we echt een week de tijd hebben om in alle rust als team inhoudelijk over ons onderwijs van gedachten te wisselen en daarnaast ook tijd hebben om de laatste (drukke) weken van het huidige schooljaar voor te bereiden.

In deze nieuwsbrief staat nog niets over de groepsindeling voor komend schooljaar...

In deze nieuwsbrief zult u nog niets lezen over de groepsindeling voor komend schooljaar. Met het team zijn we er op hoofdlijnen uit, al waren er ook afgelopen week nog weer een aantal zaken waar we qua formatie rekening mee moeten houden. Ook de medezeggenschapsraad moet nog formeel goedkeuring geven aan deze indeling.

Daarnaast vinden we het belangrijk om ook de ouderraad te informeren voordat we communiceren hoe de verdeling voor komend schooljaar gaat worden. We zullen dit echter zo spoedig mogelijk doen om iedereen duidelijkheid te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Robbert Flim

Nieuwe plek voor de instroomgroep:

Instroomgroep vanaf maandag

In de afgelopen periode stroomde de ruimte van de instroomgroep steeds voller: De start van een hele groep 1 voor komend schooljaar. We hebben daarom enkele weken geleden al de beslissing gemaakt om die kleutergroep met ingang van het nieuwe schooljaar te splitsen. Ouders van deze groep worden hier op maandagavond 24 juni over geïnformeerd en zijn al voor deze avond uitgenodigd.

Omdat de instroomgroep uit zijn voegen barst hebben we de ruimte voor groep 2 omgebouwd tot lokaal. De lockers die tegen de wand stonden dienen nu als afscheiding, waardoor we een mooie ruimte hebben gecreëerd voor de instroomgroep.

De aanblik bij het binnenlopen van school is iets veranderd...

De aanblik bij het naar binnenlopen is alleen iets veranderd. Nu kijken we nog tegen de achterkant van de lockers aan, maar de technische dienst zal hier nog een wandje voor plaatsen om dit een strakker aanzien te geven.

Lockers groep 2?

De leerlingen van groep 2 moeten maandagochtend eerst even hun jas/tas meenemen het lokaal in, zodat we later voor deze groep de lockers even opnieuw en tijdelijk kunnen indelen.

De ruimte achter het kantoor is vanaf nu (weer) bibliotheek
5 juli: Alle informatie...

5 juli... Pleinfeest

In de vorige nieuwsbrief heeft u al alles kunnen lezen over het pleinfeest. Hierbij een update met de laatste zaken..

Opzet pleinfeest:

De opzet van het pleinfeest is vooral ongedwongen. Niets moet, gewoon een gezellig feestje ter afsluiting van het schooljaar met een kleedjesmarkt, een lopend buffet ('American Style') en een drankje. De organisatie van het pleinfeest ligt in handen van de ouderraad.

'Essies'

Tijdens het pleinfeest kan er betaald worden met 'Essies'. Deze zijn per vijf verkrijgbaar, waarbij de waarde van een Essie €1 is . Voor de kinderen zal er gratis ranja zijn, een consumptie kost 1 Essie.

Lopend buffet middels 'American Party'

Zoals bij een American Party neemt iedereen wat te eten mee om te delen. Je bent vrij om zelf wat te maken, zoals een cake, quiche of worstenbroodjes. Maar je mag ook gewoon hartige hapjes, stokbroodjes of een zak chips meenemen. Alles mag! Het eten zetten we neer op een paar grote tafels.

kleedjesmarkt!

Kinderen mogen zich opgeven om met een kleedje op het plein te staan om hun waar te verkopen om zo nog een zakcentje te verdienen voordat de vakantie begint. Je kunt je opgeven op de inschrijflijst op het bord in de keuken of je aanmelden via or@es-ikt.nl. De kleedjesmarkt zal rondom het buitenlesplein zijn.

Loterij:

Er vindt dit jaar ook een heuse loterij plaats. Per gezin mag je iets inleveren voor deze loterij. Dat kan iets zijn wat je zelf niet meer gebruikt of leuk vindt, maar je mag uiteraard ook iets kopen. Hierin sta je vrij. De prijs mag je vanaf 1 juli inleveren in de daarvoor bestemde doos in de klas. De lootjes op het pleinfeest kosten € 0,50 per stuk.

Schminken!

Voor veel kinderen is het een prachtig feest als ze geschminkt kunnen worden. Als er een paar ouders / (oudere) kinderen zijn die het leuk vinden om te schminken tijdens het pleinfeest, horen wij dat graag. Opgave loopt via een OR-lid of via or@es-ikt.nl.

Kanttekening: het is vrijdagmiddag 5 juli (ipv woensdagmiddag)

Gratis ijsje voor kinderen!

Tijdens het pleinfeest staat er een foodtruck op het plein waar kinderen een gratis ijsje op kunnen halen. Deze foodtruck is gewonnen door Floor en Daan Raamsman. In de week voor het pleinfeest krijgen alle leerlingen een bon waarmee ze een ijsje kunnen ophalen. Ook voor broertjes en zusjes is er ijsje. Schoolgaande broers en zussen krijgen deze tegelijkertijd met hun eigen bon.

Mocht je meer ideeën hebben om het pleinfeest leuker te maken? Dan juichen wij dat toe en horen wij dat graag!

Feestelijke groetjes, de Ouderraad

Afscheid groep 8

Musical 'De Tent op z'n kop'

Groep 8 is hard aan de slag om de musical 'De tent op z'n kop' in te studeren. Zoals al gemeld wordt deze musical opgevoerd op maandag 8 juli in het openluchttheater: 's Middags om 13.15u voor leerlingen van school en 's avonds voor ouders en belangstellenden.

Leerlingen van groep 1 en uit de instroomgroep gaan, na overleg met de leerkrachten van deze groepen, niet naar het openluchttheater, maar krijgen in de week voorafgaand aan de musical alle liedjes buiten op het lesplein te horen.

Vervoer

De leerlingen uit groep 2 en 3 moeten deze middag vervoerd worden naar het openluchttheater, de overige groepen gaan hier per fiets naar toe. Deze dag moet de fiets dus mee! Mocht u deze middag het vervoer kunnen verzorgen, wilt u dit dan aangeven bij de groepsleerkracht? Uiteraard mogen ouders die rijden de musical bijwonen!

Op dinsdag 9 juli nemen de leerlingen uit groep 8 afscheid van de Es. Zij komen deze dag verkleed naar school en zullen de groepen langsgaan voordat zij voor de allerlaatste keer de basisschool verlaten.

Avond4Daagse

18/19/20/21 juni

Komende week start de avondvierdaagse. De Es start dit jaar als allereerste, dus dat betekent dat iedereen echt op tijd moet zijn.

starttijden:

10 kilometer: 18.00u

5 kilometer: 18.15u

Heel veel wandelplezier toegewenst!

Reminder: Schoonmaakavond

Na een jaar intensief gebruik van onze prachtige school willen we het nieuwe schooljaar graag weer schoon beginnen. Een grondige schoonmaakbeurt van kasten, meubilair en (kleuter)materiaal is echt nodig. Op woensdagavond 10 juli houden we daarom een schoonmaakavond, zodat een dag later alle leerlingen in een schone school aan het nieuwe schooljaar, in hun nieuwe lokaal en wellicht met hun nieuwe leerkracht kunnen beginnen.

Het klinkt als een wasmiddelreclame, maar we vinden het wel: 'Wat mooi is, moet mooi blijven!'

We kunnen uiteraard niemand verplichten, maar doen wel een dringend beroep op u om te komen helpen! Daarnaast zijn er ook nog enkele kleine klusjes die moeten gebeuren, dus ook vaders zijn van harte welkom!

Mocht u NIET kunnen / willen helpen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Data laatste schoolperiode:

Deze data staan ook op de website van school (www.es-ikt.nl en in de app)

 • 18 - 21 juni: Avond4Daagse
 • 22 juni: Reggesurvival
 • 24 juni: Ouderavond instroomgroep (groep 1 schooljaar 2019/2020)
 • 25 juni: OR-vergadering
 • 1 juli: Schoolreisjes groep instroom t/m groep 7
 • 4 juli: Feestoverblijf voor alle leerlingen
 • 5 juli: Afscheid Lia Mensink (nadere informatie volgt)
 • 5 juli: Pleinfeest 17.00u - 19.00u
 • 8 juli: Afscheidsmusical groep 8
 • 9 juli: Afscheid groep 8
 • 10 juli: Laatste schooldag schooljaar 2018/2019
 • 10 juli: Schoonmaakavond, aanvang 19.00u
 • 11 juli: Eerste schooldag schooljaar 2019/2020
 • 12 juli: Start zomervakantie om 12.30u.

Credits:

Created with an image by Jeux-de-filles - "makeup little girl festival"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.