Loading

WOONMONITOR Grootschalig consumentenonderzoek binnen de woonmarkt

Waarom onderzoek naar kopers van woonproducten?

1 • Inzicht om strategische keuzes te maken

De markt voor woonproducten ontwikkelt zich razendsnel. Actueel inzage in marktontwikkelingen en marktaandelen naar aanbieder en producten binnen de woonmarkt is essentieel om de juiste strategische keuzes te maken om uiteindelijk de marktpositie te versterken. Nieuwe aanbieders komen (en gaan), het online kanaal wordt belangrijker en de journey van de klant wordt steeds voorspelbaar. Diepgaand inzicht in de oriëntatie- en het aankoopgedrag van de Nederlandse consument in deze markt

2 • Eigen dashboard omgeving met representatieve consumentdata

De Woonmonitor is een grootschalig consumentenonderzoek dat inzicht biedt in verschillende productcategorieën. In deze vernieuwde versie is de steekproef verhoogd om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. Ook zijn de definities van de vraagstellingen op inhoud geëvalueerd en flink aangescherpt en vragen omtrent de customer journey uitgebreid. Alle resultaten worden ontsloten via een gebruiksvriendelijk Microsoft Power BI dashboard. Uitkomsten zijn op hoofdlijnen snel inzichtelijk en de omgeving biedt de mogelijkheid om details en gewenste selectie te maken.

3 • Uniek onderzoek gedragen door woonretailers en experts uit de markt

De Woonmonitor is een uniek onderzoek dat haar bestaansrecht ontleent doordat het door een grote groep woonretailers wordt gedragen. Dit jaar is het onderzoek - aan de hand van een expertise-sessie en interviews - op inhoud geëvalueerd en flink aangescherpt. Experts uit de markt blijven betrokken om het onderzoek bij de uitrol en rapportage te toetsen. De vernieuwde versie van de Woonmonitor wordt door INretail en Markteffect via dit voorstel aan u aangeboden.

Woonmonitor: mogelijk gemaakt voor woonretailers

De Woonmonitor is een grootschalig continu consumenten onderzoek dat mogelijk wordt gemaakt door Woonretailers uit de markt. Het onderzoek behoudt haar kwaliteit bij voldoende draagvlak voor het onderzoek vanuit de Woonmarkt. Bij de ontwikkeling van de nieuwe opzet uit dit voorstel zijn experts uit de markt op inhoud betrokken. Uitkomsten en inhoud wordt op verschillende momenten gedurende de uitrol van de Woonmonitor bij diverse experts getoetst. Het onderzoek wordt aangeboden aan en is in het verleden afgenomen door o.a. de volgende woonretailers:

Co-creatie deelnemende retailers, INretail en Markteffect

De vernieuwde opzet van de Woonmonitor gaat expliciet uit van een Multi-client opzet. Om te komen tot een monitor met relevante inhoud is nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Markteffect en INretail zullen daarom op verschillende momenten in contact treden met afnemers van de monitor. Voorafgaande het onderzoek, maar ook bij de oplevering van de eerste resultaten en na mogelijke aanpassingen van het onderzoek. INretail nodigt betrokken partijen na de oplevering van de jaarresultaten uit om via een netwerkbijeenkomst deze resultaten met elkaar door te nemen en te bespreken.

Woonmonitor in hoofdcategorieën

Vloeren

 • Parket
 • Laminaat
 • PVC
 • Tegels
 • Etc.

Raambekleding

 • Gordijnen
 • Inbetweens
 • Binnenzonwering
 • Rolgordijnen
 • Multishade
 • Plissé
 • Etc.

Meubelen

 • Kasten
 • Banken
 • Stoelen
 • Tafels

Bedden

 • Bed
 • Matras
 • Boxsprings
 • Bedbodem
 • Etc.
Definities van de productgroepen worden met experts afgestemd. In de vragenlijst wordt gewerkt met afbeeldingen om concreet te zijn over het product dat in het onderzoek wordt uitgevraagd. Vooraf wordt de vernieuwde vragenlijst via een online consumentenpanel getoetst.

Drie keer vernieuwde opzet

1 • Vragenlijst aanscherpen | In de antwoorden wordt zoveel als mogelijk gewerkt met afbeeldingen om duidelijkheid te creëren. Experts en consumenten worden ingezet om de definities in de vragenlijst aan te scherpen. Vooraf wordt online onder 400 consumenten de vragenlijst getoetst en desgewenst aangescherpt. Gevolg: Heldere vraagstelling zorgt voor een nauwkeurige meting.

2 • Continu veldwerk | Voorheen vond het veldwerk 2 keer per jaar plaats. In de nieuwe opzet vindt het veldwerk continu plaats in iedere maand van het jaar. Gevolg: Een korte tijd tussen aankoop en response. Daarmee zuiverdere data, omdat minder beroep wordt gedaan op het geheugen van de consument.

3 • Steekproef opgehoogd | Voorheen werd gewerkt met een steekproef van netto 15.000 consumenten. In de nieuwe opzet gaan we uit van 20.000 netto respondenten. Gevolg: Verhoogde betrouwbaarheid, vermijden indicatieve resultaten.

Online dashboard: resultaten eenvoudig én snel toegankelijk

Rapportages worden gemaakt in Microsoft Power BI en zijn beschikbaar in een online dasboard Power BI is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke omgeving. Markteffect zet een standaard rapportage klaar. Indien gewenst kan men additionele kruisingen zelf maken en uitdraaien. Vanuit Power BI zijn onderzoeksresultaten makkelijk te exporteren naar Excel, PowerPoint of PDF.

De resultaten worden eens per half jaar in het dashboard aangevuld door Markteffect. Ivm met een trendbreuk wordt in 2020 geen een-op-een vergelijking gemaakt met de cijfers van 2019. Daar waar het mogelijk is, wordt wel op hoofdlijnen een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van 2019.

WIE ZIJN DE CONSUMENTEN BINNEN DE WOONMARKT?

De Woonmonitor zal net als eerdere metingen worden uitgevoerd onder Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder, die in hun huishouden (mede)verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van:

Vloeren / Bedden & matrassen / Raambekleden / Meubels.

In het online dashboard worden beschikbare achtergrondkenmerken van consumenten meegegeven, zoals het geslacht, leeftijd, inkomen, gezinssituatie en type woning. Verdiepende analyses op deze informatie is dus eenvoudig mogelijk!

Consumentenpanel Markteffect

Markteffect heeft beschikking over een consumentenpanel (255.000 leden). Hiermee kan Markteffect op basis van de doelgroep van INretail de juiste respondenten selecteren voor dit onderzoek. Het panel voldoet aan strenge kwaliteitsvoorwaarden. Markteffect zorgt ervoor dat leden tenminste één keer jaar meedoen aan een onderzoek, het profiel van de leden wordt minimaal één keer per jaar bijgewerkt/bevestigd en leden worden op de juiste manier geworven.

Samenwerking INretail, Markteffect en woonretailers

INretail is er voor iedereen die een winkel heeft in retail non-food. Al 100 jaar helpen we ondernemers vooruit. Namens 13.000 winkels vervullen wij dagelijks onze rol als belangenbehartiger en maken wij ons sterk voor onze leden. Als geen ander heeft INretail inzicht in de laatste marktontwikkelingen en -cijfers gericht op optimale bedrijfsvoering. Enerzijds met een eigen retailpanels en anderzijds met gericht consumentenonderzoek zoals de Woonmonitor. www.inretail.nl

Markteffect is een ervaren full-service marktonderzoeksbureau en behoort bij de grootste bureaus van Nederland. Het team bestaat inmiddels uit meer dan 50 onderzoeksspecialisten met diverse expertises, waaronder de Retail markt. In 2020 werd Markteffect genomineerd voor de titel ''Marktonderzoeksbureau van het Jaar''. Het kantoor is gevestigd in het centrum van Eindhoven. www.markteffect.nl

Meer informatie of direct aanmelden voor de woonmonitor?

Wil je graag meer weten over de Woonmonitor? Meer informatie over de inhoud van de monitoren en de investeringen, lees je hier:

Bert Jan van der SteltBranchespecialist Wonen bjvdstelt@inretail.nl / 06 51811876
Henrike Bijlstra – Senior Marktonderzoeker hbijlstra@inretail.nl / 06 48283786