Onlinekurs for Helsepersonell

FRA STRESS TIL FRIHET

Stress har lenge blitt sett på som noe som blir påført oss av ytre omstendigheter og derfor har blitt det normale i hverdagen, både på jobb og privat. Et resultat av dette, er at mange sliter med søvnløshet, konsentrasjonsvansker, dårligere humør, ubesluttsomhet og mangel på engasjement, som er noen av de vanligste symptomer på stress.

En antidot til stress og utbrenthet i Helsevesenet

De fleste kurs innenfor stress er fokusert på;

 • Redusere stress symptomer
 • Kartlegge stress triggere i hverdagen
 • Teknikker for å bli avstresset
 • Verktøy for tidsstyring
Kursholdere: Kaja Flatøy og Marianne Kronkvist

En ny retning for mindre stress og forebygge utbrenthet

 • Vi lærer deg ikke å håndtere stress symptomer, vi viser deg hvordan ditt stress nivå kan reduseres gjennom forståelse av den sanne kilden til stress
 • Vi lærer deg ikke å skulle kartlegge stress triggere i din hverdag, vi viser deg hvordan ditt stress er uavhengig av dine omgivelser
 • Vi lærer deg ikke å stilne sinnet ditt, vi viser deg hvordan et rolig sinn er din naturlige tilstand
 • Vi lærer deg ikke noen teknikker, vi hjelper deg med å skape rom for innsikt, så du kan se den sanne kilden til stress
 • Vi lærer deg ikke verktøy for tidsstyring, fordi når selve stress nivået reduseres, har man tilgang til et klart sinn. Resultatet av et klart sinn, er at man kan være mer effektiv og det blir enklere å kunne prioritere

Kurset er for Helsepersonell som ønsker:

 • Å stå sterkere i sin yrkesutøvelse
 • Å unngå utbrenthet
 • Komme raskere tilbake i jobb
 • Gjenoppdage sin arbeidsglede
 • Finne igjen sin medfødte indre kraft

Hva kan vårt onlinekurs gjøre for deg?

Created By
Antidot til stress og utbrenthet
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.