Loading

Meandert(h)aal 22 januari 2021

Grenzen.

De afgelopen week hebben velen van u de vragenlijst die betrekking heeft op de organisatie en inhoud van het online-onderwijs ingevuld. Daarvoor onze hartelijke dank. De antwoorden die u hebt gegeven, kunnen wij weer gebruiken om het thuisonderwijs verder te verbeteren. Uit de respons blijkt dat u zeer tevreden bent over de manier waarop uw kinderen online les krijgen. De scores op de verschillende vragen variëren tussen 4.19 en 4.45 op een schaal van 1-5. Mooie cijfers waar we blij mee zijn. De scores voor de individuele contacten met de leerlingen liggen iets lager nl. 3.77. Over de beschikbaarheid van devices en het gebruik van Teams door uw kinderen bent u zeer tevreden, score 4.45.

Tijdens de studiedag vandaag hebben we de scores besproken en afgesproken dat de leerkrachten naast het geven van instructielessen de aandacht voor het individuele kind niet uit het oog verliezen. Leerlingen die vragen hebben of extra instructie nodig hebben, kunnen op aangegeven momenten de leerkrachten via Teams bellen. Ouders die vragen hebben over de voortgang van het onderwijs aan hun kind, kunnen de juf of meester bellen. Er wordt dan een afspraak in Teams gemaakt, zodat vragen opgehelderd kunnen worden.

Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt ook dat de ouders die gebruik maken van de noodopvang hier heel tevreden over zijn, score 4.29. Bij de toelichting die sommige ouders hebben ingevuld, wordt waardering uitgesproken voor de manier waarop de school ( leerkrachten en stagiaires) hier vorm aan geeft. Voor de organisatie van de noodopvang lopen wij wel tegen onze grenzen aan. Het blijkt dat er tijdens de huidige lockdown veel meer gebruik wordt gemaakt van de noodopvang. Vooral op maan-, dins- en donderdag. Gisteren waren er 36 leerlingen in de opvang. De noodopvang dreigt uit haar voegen te barsten en haar doel voorbij te schieten. We vragen de ouders die gebruik maken van de noodopvang de eigen opvangmogelijkheden nog eens te onderzoeken en waar mogelijk zelf te organiseren. Wijzigingen kunnen via het bekende e-mailadres worden doorgegeven. Als iedereen alleen in uiterste nood gebruik maakt van de noodopvang , kunnen we deze op de huidige manier vorm blijven geven. Wij hopen op uw medewerking.

De primaire taak van de leerkrachten is om goed thuisonderwijs te verzorgen en waar mogelijk 'kwetsbare' leerlingen te ondersteunen en te begeleiden, zodat er er geen leerachterstand wordt opgelopen. Binnen het acceptabele past daar de noodopvang bij, maar niet met extreme aantallen.

En nu nog mijn mening!!

De leerlingen van groep 5 - 8 hebben hun mening over het thuisonderwijs ook gegeven. Zij zijn heel positief over de manier waarop ze les krijgen en geven de school een 8,5. Over hun eigen inzet zijn ze ook wel tevreden en ze geven zichzelf een 7.98. Ze vinden dat ze ruim voldoende leren en zijn gemiddeld ongeveer 3 uur per dag bezig met de lessen. Sommige leerlingen zouden wel wat meer persoonlijke aandacht willen en een combinatie van op school en thuis werken zien ze best wel zitten.

Kind op maandag.

Thema: De kracht in jou.

Lucas 4: 14-39

Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou komen die blinden zou laten zien en onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet voorstellen welke kracht in Jezus werkt. In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door een andere kracht: een boze geest. Jezus verjaagt die boze geest. De man wordt weer zichzelf.

Gevonden!

Dodo, de kat van de familie Tersteeg is weer terug. De zwart-witte kater heeft zelf de weg teruggevonden naar huis.

Nationale Voorleesdagen.

Dit jaar komen er helaas geen grootouders op school om de kinderen voor te lezen tijdens de Nationale Voorleesdagen. Heel erg jammer voor de leerlingen van groep 1 en 2, want de komst van opa en oma naar school was altijd één van de hoogtepunten tijdens de voorleesdagen. Gelukkig gaat de opa van Lisanne nog wel online een verhaal voorlezen voor de kleuters. Dat vergoedt de pijn in ieder geval een klein beetje.

De voorleesdagen worden gehouden van 20 t/m 30 januari. Het belang van voorlezen thuis en op school is onveranderd groot. Om te laten merken dat u voorlezen ook heel belangrijk vindt, kunt u een foto van een mooi voorleesmoment thuis plaatsen op social media met #Voorlezenmaaktjeleuker en @voorleesdagen. De organisatie hoopt dat het ook dit jaar een trending topic wordt. Hierbij ontvangt u nog enkele voorleestips.

De afhaalbieb.

Het is algemeen bekend dat er tijdens de coronaperiode een heleboel leerlingen minder lezen dan voorheen. De boekhandel en de bibliotheek zijn gesloten, maar gelukkig is er de afhaalbieb. De afhaalbieb is ook bestemd voor kinderen. Door op onderstaande knop te klikken komt u op de site van de afhaalbieb en kunt u lezen hoe deze bijzondere bibliotheek werkt.

Open Huis ?? Helaas!

Ouders die meer willen weten over het onderwijs op de Meander kunnen contact opnemen met school. Er wordt dan tijd vrijgemaakt om belangstellenden te informeren.

Korte agenda.

  • 25 januari - MR-vergadering.
  • 2 februari - GMR-vergadering.

Challenge

De challenge voor het maken van een bijzondere sneeuwpop is vorig weekend door veel gezinnen opgepakt. Helaas viel het met de beloofde sneeuwval wat tegen, maar dat mocht de korte sneeuwpret niet drukken. Op de foto hieronder ziet u een korte impressie van prachtige creaties die zijn gemaakt. In totaal waren er 26 inzendingen. Vanmorgen heeft een deskundige jury bepaald welk ontwerp er met de heerlijke hoofdprijs vandoor gaat. De keus is gevallen op de sneeuwpop van Xandia en Leander. De familie kan het weekend gaan genieten van een heerlijke verrassing.

Gezellig !!

Vrijdag 29 januari organiseren we met de hele school; Meander’s online Bingoshow.We starten om 13.00 uur via Teams met de show. Alle kinderen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging via Teams. Gisteren heeft iedereen de bingokaarten en een leuk presentje op kunnen halen. Het presentje kregen we gratis aangeboden door de plaatselijke grootgrutter. AH...... Oh die!

Studiedag en toch aan het werk voor school !!!! Mmmmm, lekker!

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van MireXa - "snow winter cold" • Unknown - "Robin Erithacus Rubecula Bird · Free photo on Pixabay"