Loading

Մետաղադրամների "Արքան"

Տարիների ընթացքում պարոն Աշոտը հավաքել, սիրով և խնամքով է պահպանել մետաղադրամների հավաքածուն։

Նրա հավաքած մետաղադրամները տարբեր երկների են, ինչպես օրինակ Ռուսաստանի, Մոլդովայի, Լեհաստանի, Թուրքիայի, Չինաստանի և այլն։
Տարիների պատմություն ունեցող մետաղադրամներ

Պարոն Աշոտի հարազատները, բարեկամները և ընկերները տեղյակ լինեով նրա հոբբի մասին հարստացրել են նրա հավաքածուն։ Կան այնպիսի մետաղադրամներ, որ հեռավոր երկներից են բերել են հատուկ նրա հավաքածուի համար։

Ներկայացված է մետաղադրամ ՝ ամերիկյան դոլլար, ցենտ և լեհական դրամ։

ԽՍՀՄ-ի մետաղադրամը՝ երկու կողմից
Ծաղկազարդ մետաղադրամներ

Պարոն Աշոտը հարստացնելով իր հավաքածուն ավելացնում է նաև նոր դրամներ։

2000 թվականի արտադրված ռուսական 10 ռուբլի, որը հիմա էլ են շրջանառության մեջ

"Ես մետաղադրամները հավաքում եմ, որպեսզի հետագա սերնդին ցույց տամ, թե ինչպիսի պատմություն ենք ունեցել ֆինանսական աշխարհում։ Կարևոր է, որպեսզի երիտասարդները տեսնեն և տեղյակ լինեն թե ինչպիսի փոփոխության են ենթարկվել և՛ մետաղադրամները և ՛ թղթադրամները։ Հենց մի տեղում տեսնում եմ, միանգամից բերում և հավաքածուիս եմ ավելացնում

Պարոն Աշոտը ունի նաև հավաքած մեդալիոններ։

Մետաղադրամների հետ մեկտեղ նա սիրով հավաքել է նաև թղթադրամներ։

Պարոն Աշոտի թղթադրամները նույնպես տարբեր թվականի և երկրի են, ինչպիսիք են Չինաստան, Լեհաստան, Մոլդովա, Թուրքիա, Իրան, Նորվեգիա, Ուկրաինա, Ուզբեկստան, Վրաստան, Հայաստան և այլն։

Թղթադրամների "Արքայի" բնակության վայրը և անձնական տվյալները ներկայացված չեն իր իսկ խնդրանքով։

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.