Logo Zeur Niet Van begin tot eind!

Zoals je ziet, heb ik het simpel maar overzichtelijk als eerst instantie geschetst, dit heb ik verder uitgebreid.

Mijn uit eindelijke keuze gaat naar de onderste/uitgebreidste.

Zoals je ziet, zit de huis stijl van de koor 'Zeur Niet' in de logo verwerkt met de kleuren, dit is een simpele logo met de tekst die hier (vind ik zelf) goed bij past!

Achteraf ben ik zwaar tevreden met het uit eindelijke resultaat, ik heb het goed uitgewerkt en dit heeft er ook voor gezorgd dat ik het helaas 3 dagen te laat heb ingeleverd. Maar nu heb ik wel iets wat Portfolio Waardig is!

Created By
Olivier ViviƩ
Appreciate

Credits:

Made by Olivier ViviƩ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.