Loading

Terug naar normaal: gouden kans voor cyclische consumptiegoederen Juli 2021

Nathalie Bally, Financial Analyst, KBC Asset Management
“Cyclische aandelen bewegen sterk mee met de eb en vloed van de economie. De coronacrisis laat zijn sporen na, maar de vaccins zorgen voor fors herstel sinds het voorjaar. Een terugkeer naar een normale economische situatie biedt de cyclische consumentensector een aantrekkelijk groeipotentieel.”

Wat zijn cyclische consumptiegoederen?

Onze economie groeit in golven. Er zijn goede en minder goede jaren. In tijden van groei stijgt de vraag naar producten en diensten. Bedrijven doen extra investeringen en nemen meer mensen aan om aan die vraag te voldoen. De werkloosheid daalt. De inkomens stijgen. We kopen met z’n allen meer. Wanneer de groei vertraagt, zien we net de omgekeerde beweging.

De opeenvolging van deze golven noemen we een economische cyclus.

Cyclische bedrijven zijn bedrijven die meesurfen op de golven van die economische cyclus. Ze presteren het best in economisch goede tijden, maar zien de vraag naar hun producten of diensten teruglopen wanneer de economie vertraagt.

Beleggen in aandelen van cyclische bedrijven heeft zowel voor- als nadelen. Wanneer de economie herstelt van een recessie, maken deze aandelen als eerste winst. Wanneer het echter minder gaat, delen die aandelen als eerste in de brokken. De koersbewegingen van bedrijven uit cyclische sectoren zijn doorgaans iets sterker dan die van bedrijven uit niet-cyclische sectoren. Het juiste tijdstip kiezen om in cyclische aandelen te beleggen is dan ook belangrijk.

Als belegger kan je ervoor kiezen om te beleggen in alledaagse dingen. Denk bijvoorbeeld aan de wagen waarmee u rijdt, de kleding die u draagt, de TV waarop u ’s avonds uw favoriete serie bekijkt, met uw lievelingsdrankje bij de hand. Dat noemen we consumptiegoederen.

Ook binnen consumptiegoederen maken we het onderscheid tussen niet- cyclisch en cyclisch.

Babyvoeding, tandpasta, brood e.d. zijn niet-cyclisch. We gebruiken ze dagelijks. En we zullen ook nooit ophouden om ze te gebruiken, zelfs niet in economisch slechtere tijden. De vraag naar dergelijke goederen blijft in het algemeen stabiel, ongeacht of de economie groeit of vertraagt.

Autobedrijven zijn dan weer een voorbeeld van typisch cyclische bedrijven. Ze hebben een sterke economie nodig om een goede omzet te realiseren. Je koopt geen nieuwe auto wanneer je zonder werk zit, of je werk dreigt te verliezen.

De sector van cyclische consumptiegoederen is zeer divers.
  • Kleinhandel is de belangrijkste deelsector binnen de sector van cyclische consumptiegoederen. Met kleinhandel bedoelen we alle soorten winkels die rechtstreeks goederen voor persoonlijk gebruik leveren aan de consument: mode, wonen, huishoudelectro, media, doe-het-zelvers e.d.
  • Autoproducenten en aanverwanten
  • Luxegoederen zoals dure horloges, merkkledij, handtassen, elektronische gadgets, champagne, e.d.
  • Bedrijven die inspelen op vrijetijd: de reissector, recreatie en horeca

3 redenen om te kiezen voor cyclische consumptiegoederen

  1. Breed herstelpotentieel dankzij grote diversiteit aan producten en diensten
  2. De economie trekt aan
  3. Herstellende jobmarkt en spaaroverschotten geven de sector een duw in de rug
1. Breed herstelpotentieel dankzij grote diversiteit aan producten en diensten

De opkomst van e-commerce binnen kleinhandel is baanbrekend. Ongeveer 30% van de totale kleinhandelsverkopen gebeurt vandaag online. Naar verwacht zal het aantal aankopen via het internet alleen nog maar toenemen. De Covid-19-crisis heeft de internethandel versneld, maar de weg is nog lang. E-commerce wordt het winkelen van de toekomst en heeft nog vele jaren van structurele groei in het vooruitzicht.

De jongste jaren hechten we meer belang aan ‘beleving’. We worden gelukkiger van een leuke vrijetijdsbesteding dan van geld op de bank. De pandemie en bijhorende lockdowns maakten een abrupt einde aan de trend van toenemende uitgaven aan vrijetijd. Horeca en toerisme werden wereldwijd hard getroffen. Nu de economie weer heropstart en we ons normale leven hervatten, kunnen deze sterk getroffen consumentendiensten een mooi herstel neerzetten.

Ook de auto-industrie kreeg zware klappen tijdens de crisis. Nu de economie herstelt, herneemt ook daar de vraag.  Zo komen de volumes weer op peil. Dat is erg belangrijk voor de auto-industrie en haar toeleveranciers.

Het luxesegment wordt structureel ondersteund door de vraag vanuit de opkomende markten, met name China. Deze markten lopen traditioneel vooruit op het economisch herstel.

2. De economie trekt aan

Na een van de zwaarste, maar wellicht ook kortste recessies ooit, zien we dit jaar een sterk economisch herstel in grote delen van de wereld. Volgende zaken wijzen althans in die richting:

Voorlopende activiteitindicatoren zoals de PMI’s (drukt vertrouwen uit van aankoopdirecteurs van bedrijven, zowel aan de dienstenzijde als aan de zijde van de verwerkende nijverheid) en het consumentenvertrouwen gaan hoger.

• We zien een buitengewone steun uit monetaire en fiscale hoek: Centrale banken houden rentes extreem laag en zorgen voor bijkomende geldcreatie. Overheden komen massaal over de brug met ruime fiscale stimuli. Verschillende steunpakketten in de VS, waaronder gulle werkloosheidsuitkeringen en honderden dollars aan gratis cash per gezinslid, geven de Amerikaanse consument een extra duwtje in de rug.

Economische groei dus, die zich op zijn beurt zal vertalen in fundamenteel winstherstel bij de cyclische consumentensectoren.

3. Herstellende jobmarkt en spaaroverschotten geven de sector een duw in de rug

De coronacrisis gaf de Amerikaanse jobmarkt een forse klap. De werkloosheid steeg zeer snel naar niveaus tot wel 13%. De werkloosheidscijfers zijn ondertussen al een stuk gedaald en we verwachten dat ze dit jaar verder verbeteren tot een normaal niveau. Dit kan het consumentenvertrouwen en de daarmee gepaard gaande uitgaven stimuleren. Meer werkgelegenheid en de zekerheid op een job zet mensen immers aan het kopen.

Amerikaanse en ook Europese gezinnen hebben sterke spaaroverschotten. Logisch. In tijden van economische onzekerheid wordt de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe auto of luxeproducten uitgesteld. Mensen sparen meer. ‘Je weet maar nooit…’ Nu dankzij de vaccins de terugkeer naar een ‘normaal leven’ begonnen is, kan dit de sector ten goede komen. Uitgestelde aankopen kunnen ingehaald worden.

Wist je dat...?

... de Chinese markt voor luxegoederen nog steeds toeneemt.

Chinese consumenten kopen zo’n 35% van wereldwijde luxegoederen zoals dure horloges of merkkledij, handtassen, champagne, e.d. Zij zijn de drijvende kracht achter de sectorgroei. En terwijl bijna de hele wereld nog worstelt met corona, draait de Chinese economie terug als vanouds.

China is een land dat traditioneel veel belang hecht aan statussymbolen. Merkproducten en reizen zijn een belangrijk streefdoel geworden voor een steeds groter wordende middenklasse, die ze beschouwt als een teken van succes. Met de verdere groei van de welvaart in China, zal dat belang alleen nog verder stijgen. Op die manier geeft de Chinese consument de luxe industrie een blijvende boost.

Redactie beëindigd op 17.06.2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Beleggen in aandelen is onzeker en brengt risico’s met zich mee.