Loading

Cultuurloket Jaarverslag 2018

Wie zijn we?

1 januari 2018 was de start van Cultuurloket.

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. Waar cultuur, bedrijfseconomie en de wet elkaar kruisen, ontstaan veel vragen. Met al die vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren kan je bij ons terecht voor eerstelijnsadvies. Daarnaast organiseren we tal van opleidingen – ook op maat voor scholen en andere organisaties – over deze thema's.

2018 stond in het teken van de transitie van Kunstenloket naar Cultuurloket. Er werd een nieuwe beheersovereenkomst gesloten met de Vlaamse overheid voor de periode 2018-2022. De Vlaamse overheid kent een jaarlijkse werkingssubsidie toe van 1.522.000 euro.

Zowel de opdracht als de doelgroep van Cultuurloket werd uitgebreid. Naast werken in cultuur zal Cultuurloket meer focussen op ondernemen in cultuur en financieren van cultuur.

De doelgroep bestaat naast de kunstensector voortaan ook uit de toegepaste kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en organisaties van amateurkunsten.

Om die nieuwe opdracht tot een succes te maken kreeg de organisatie een grondige facelift. Er werden nieuwe profielen aangetrokken, de verhuis naar een nieuw kantoor werd voorbereid, er werd een regionale werking opgezet en een samenwerking met een team van freelancers opgezet.

Missie

Cultuurloket vzw heeft tot doel ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector te bevorderen en toeleiding naar aanvullende financiering te faciliteren teneinde duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector te stimuleren en te ondersteunen.

Visie

De samenleving wordt steeds meer complex, digitaal, multicultureel en (internationaal) genetwerkt. Deze wijzigende context geldt ook voor de cultuursector. Ondernemen en werken in en financieren van de cultuursector worden complexer.

Cultuurloket wil in deze veranderende context een kompas en partner zijn voor de Vlaamse cultuursector. Het wil een trefplaats zijn, fysiek en digitaal, voor uitwisseling, leren en inspireren. Door zijn dienstverlening naar die plaatsen te brengen waar de culturele dynamiek plaatsvindt (kunsthogescholen, coworking spaces, enz.) houdt Cultuurloket de vinger aan de pols van wat er leeft in de sector. De dienstverlening is eerstelijns. De kennis wordt continu ontwikkeld op basis van praktijk en theorie (onderzoek, informatie en documentatie).

Voor afstemming en uitwisseling van informatie engageert Cultuurloket zich in professionele netwerken op lokaal, Vlaams en internationaal niveau. In zijn relatie met andere organisaties, culturele actoren en overheden, neemt Cultuurloket een neutrale positie in.

Door zijn missie te realiseren wil Cultuurloket:

De zelfredzaamheid van culturele actoren stimuleren. D.w.z. organisaties en individuen zo goed mogelijk helpen maar ook inzetten op vernieuwing die ertoe leidt dat er zo weinig mogelijk moet worden geholpen. M.a.w. focussen op duurzaam ondernemerschap zowel in culturele als in economische zin.

Meewerken aan de duurzaamheid van cultuur in Vlaanderen. Duurzaam betekent dat actoren in de Vlaamse cultuursector ook in de toekomst hun culturele activiteiten kunnen ontwikkelen.

Doelgroep

Cultuurloket richt zich tot alle culturele actoren – individuen en organisaties, profit en non-profit, al dan niet gesubsidieerd – actief binnen de Vlaamse Gemeenschap. De culturele actoren zijn actief binnen de kunsten (met inbegrip van de toegepaste kunsten), cultureel erfgoed, circuskunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk en organisaties van de amateurkunsten.

Kerntaken

Kennis bundelen en visie vormen over zakelijk-juridische aangelegenheden en aanvullende financiering voor de Vlaamse cultuursector.

Kennis ontsluiten en advies verlenen aan professionele actoren – zowel individuen als organisaties – in de Vlaamse cultuursector.

Vormings- en opleidingsprojecten organiseren en matchings-trajecten opzetten om de cultuursector op zakelijk vlak te professionaliseren en duurzaam ondernemen te bevorderen.

Netwerken met ondersteunende organisaties uit de cultuursector (lokaal, Vlaams en internationaal).

Algemene vergadering

An Mercelis * • Carine Smolders * • Chantal De Smet • Ellen De Bin * • Hugo Vanden Driessche * • Jan Hautekiet ** • Kristien Gerets * • Larbi Khetouta * • Loes Van Dromme * • Lucrèce Callebaut • Pieter Van Damme * • Rik Dhoest *

* zetelt in de Raad van Bestuur | ** voorzitter Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Team op 31 december 2018

In vast dienstverband (7,8 VTE):

Christine Meul • Dirk Vervenne • Jan Timmermans • Karel-Jan Meert • Maarten Quaghebeur • Nathalie De Maseneire • Sabine Riche • Stijn Michielsen

Op zelfstandige basis (1 VTE):

Hugo Vanden Driessche • Jan Van den Bossche • Jens Van Lathem • Kitty De Schutter • Koen Huygebaert • Michaël Van den Eynde • Tobias Van Royen

Wat doen we?

Nieuwe brochures

Zelfstandige in bijberoep

In deze brochure wordt uitgelegd wat de spelregels zijn: Wat zijn de voorwaarden? Wie komt in aanmerking? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Ook de fiscale gevolgen van dit statuut en de voor- en nadelen die er aan verbonden zijn worden overlopen.

Het kunstenaarsstatuut

De brochure bundelt de basisinformatie omtrent het sociaal statuut van de kunstenaar. We vertrekken vanuit de vraag welke statuten er bestaan, wat het betekent om te werken als zelfstandige of als werknemer en belichten de specifieke voorwaarden die aan de statuten verbonden zijn. Er wordt verduidelijkt hoe de individuele artistieke activiteit geïntegreerd is in de sociale zekerheid en welke implicaties dit met zich mee brengt.

Belastingaangifte aanslagjaar 2018

Deze brochure is een leidraad in het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte in juni.

KVR – Veel gestelde vragen

Wat komt aan bod in deze publicatie?

 • Principe, voorwaarden en documenten
 • Combinatie werkloosheid en vervangingsinkomen
 • Kan ik KVR toepassen als student?
 • Ben ik verzekerd als ik werk met KVR?
 • Moet ik de KVR aangeven op mijn belastingbrief?

Do’s en don’ts van de tax shelter voor podiumkunsten

Op basis van de interactie met het cliënteel lijstten we 22 punten op die het tax shelter-systeem helder analyseren en veel gestelde vragen beantwoorden.

Nieuwe of geüpdatete pagina’s website

 • Waarom kiezen voor ondernemen via een rechtspersoon?
 • Betalingsbeheer
 • Do’s en don’ts tax shelter voor podiumkunsten
 • Veelgestelde vragen i.v.m. de ‘VZW-coproducent’
 • Raamovereenkomst producent & investeerder tax shelter voor podiumkunsten
 • Sociale bijdragen voor starters in hoofdberoep
 • Inkomsten naast een werkloosheidsuitkering: auteursrechten en RVA
 • Onbelast bijverdienen
 • Cultuurkrediet
 • Visum aanvragen (binnen en buiten de Schengenzone)
 • EU richtlijn auteursrecht
 • Rechten voor TV
 • VZW protestverplichting
 • Nieuwe regels voor de maatschap
 • UBO-register
 • Fiscale aftrekbaarheid giften en legaten
 • Europese netwerken
 • Toolbox EU-funding
 • Mobility Information Points

Kanttekeningen

Cultuurloket krijgt creatieve geesten van alle mogelijke pluimage over de vloer en aan de telefoon. Allemaal hebben ze hun eigen vragen, volgen ze hun eigen parcours. In deze reeks plaatsen ze kanttekeningen bij het creatieve bestaan. Wat drijft hen? Wat liep vlot voor ze en wat zorgde voor een worsteling? Waar overweegt het culturele en waar het ondernemerschap?

 • Jan Duytschaever: beeldend kunstenaarkunstenaarscollectief KRAKK
 • Prudence Geerts: Planet Prudenceillustratrice
 • Patrick Housen: componist en geluidskunstenaar
 • Luk Van Soom: beeldend kunstenaar
 • Sieglinde Heymans: zangeres
 • Perron Zes: kunstenaarscollectief
 • Christopher De Jaeger: Gluoncreatieve partnerschappen
 • Compagnie Tartaren: sociaalartistiek gezelschap
 • Erik Vlaminck: auteur

Nieuwsbrief

Facebook

Twitter

Advies in 2018

Feedback tevredenheid

* Gemiddelde tevredenheidsscore tussen 0 en 10

Onderwerpen tijdens telefonisch en persoonlijk advies

In 2018 werden er 4.236 onderwerpen op 3.750 adviesaanvragen behandeld. Ongeveer 13% van de adviesaanvragen omvat dus meerdere onderwerpen.

Aanbod opleidingen

Infosessies

Statuten en vergoedingen

Tijdens deze infosessie geven we een stand van zaken over het sociaal statuut van de kunstenaar. Na het schetsen van een algemeen kader en een korte historiek, lichten we de wijzigingen inzake werkloosheid en sociale zekerheid toe. Er wordt de nodige aandacht besteed aan de verschillende vormen van vergoedingen.

29/01, 30/05

Tax shelter voor de podiumkunsten

Op het moment van deze infosessie is deze tax shelter twee jaar van kracht en hebben producenten en FOD Financiën de eerste praktijkervaring achter de rug.

Onze gastdocenten overlopen de stappen die een producent moet nemen om in aanmerking te komen om een productie te tax shelteren. In het tweede deel gaan we in detail in op de FAQ voor de podiumkunsten, opgesteld door de FOD Financiën.

17/09

Meer bereiken met sociale media: marketing in de praktijk

Tijdens deze infosessie bekijken we hoe strategisch om te gaan met sociale media: “Wat wil ik bereiken? Wie is mijn doelgroep? Waar vind ik die doelgroep? Waar liggen hun interesses en hoe speel ik daarop in? Hoe zorg ik dat ze me vinden en mijn content zien?” Dit alles stofferen we met praktijkvoorbeelden uit de cultuursector.

25/10, 11/12

De nieuwe vennootschaps- en verenigingswet

Deze infosessie duidt de verschillende veranderingen en hun mogelijke impact op de werking van een organisatie. Daarnaast wordt een algemene handleiding, tips en tricks geboden voor het kiezen van de juiste rechtspersoon.

13/11, 13/12

Workshop werktijd

In deze workshop brengen we in kaart welke “tijdsaspecten” er bij een samenwerking komen kijken. Onvermijdelijk komt er een punt waarop iemand meer wil doen dan eerst was afgesproken. Wat doe je wanneer de nodige tijd moeilijk is in te schatten? Hoe ver reikt flexibiliteit en hoe behoud je toch die balans tussen werk en privé? Samen met de gastdocent worden deze uitdagingen en hun oplossingen onder de loep genomen.

08/03

Workshop contracteren

In deze workshop leren de twee gastdocenten om evenwichtige contracten op te stellen die voldoende duidelijk, praktisch en niet open voor interpretatie zijn. Er worden tools aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op twee onderwerpen die niet zelden het hele contract beïnvloeden: intellectuele eigendom en klare, heldere taal.

07/05

Debat: verrijk je met cultuur

Creatieven uit diverse hoeken van het culturele landschap debatteren over ondernemen in cultuur. Wat is ondernemen voor hen? Hun artistieke en inhoudelijke successen zijn gekend maar hoe hebben ze die successen kunnen verwezenlijken? Wat kunnen andere creatieven, cultuurwerkers en organisaties van hen leren?

18/09

Gasten: David Bauwens (Ontroerend Goed), Isabelle Finet (Fibre Mood), Stefanie Callebaut (SX), Maarten Van Cauwenberghe (Voetvolk), Bart Van der Roost (Opera Ballet Vlaanderen)

Workshop: internationale mobiliteit

In deze workshop rond de internationalisering van de artistieke activiteit komen o.a. volgende zaken aan bod:

 • De ontwikkeling van een Europese en internationale werking: touring, samenwerking, residenties, netwerking, …
 • Strategisch denken over internationalisering: verder denken dan export/touring
 • Identificeren van relevante middelen en informatieplatformen: waar en hoe vind je Workshop: internationale mobiliteit

03/10

Summer- en winterschool

Deze opleiding van 1 week richt zich tot iedereen, actief in de cultuursector, die zich wil verdiepen in de vaardigheden van ondernemerschap. Zowel personen die een organisatie (willen) leiden, als individuen die hun eigen praktijk (verder) willen uitbouwen komen in aanmerking. 10 gastdocenten komen elk een halve dag over hun specialisatie praten:

 • Duurzaamheid in de cultuursector
 • Strategisch management
 • Leiderschap en organisatieontwerp
 • Intellectuele eigendom
 • Balans en resultatenrekeningen
 • Aanvullende financiering
 • Marketing en communicatie
 • Ondernemen in cultuur
 • Tewerkstelling in de cultuursector
 • Rol van Europa in de dagelijkse werking van een culturele organisatie

Ze werd eenmaal in het voorjaar (11-15 juni) en eenmaal in het najaar (19-23 november) georganiseerd.

Opleidingen voor hoger onderwijs gericht op de cultuursector

Universiteit Antwerpen, Opleiding Cultuurmanagement | Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (12/02 en 09/10)

Luca School of Arts Campus Sint-Lukas, Opleiding Beeldverhaal, Vrije kunsten en Fotografie, Brussel | Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket + inleiding statuten en vergoedingen (09/03)

Luca School of Arts Campus Sint-Lukas, Opleiding Interieurvormgeving, Brussel | Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket + inleiding statuten en vergoedingen (23/03)

PXL-MAD studiedag Creatief Ondernemen, Hasselt | Onderwerpen: Opleiding vergoedingen en contracten (23/03)

RITCS, Opleiding Productie management, Brussel | Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (02/05)

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) Summerschool voor filmstudenten, Brussel | Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar + organisatievormen en rechtspersonen (10/09)

KASK, Opleiding Beeldende kunsten en Fotografie, Gent | Onderwerpen: Statuten en vergoedingen (16/10), Auteursrechten (30/10)

KASK, Opleiding Film en Drama, Gent | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (31/10)

Artesis Plantijn Hogeschool, Opleiding Drama en Muziek (i.k.v. Ondernemerschap), Antwerpen

Onderwerpen:

 • From Idea to Public: Mission & Vision – Cultural Landscape – Stakeholders… (05/11)
 • Budgeting and your project: Cost calculation – Revenue - Project management (12/11)
 • Financing & Revenue models: Mix – Grants and subsidies – Tax shelter – Copyright… (03/12)
 • How to remunerate and be renumerated as an artist: Employee or Self-employed – KVR – Artist status… (10/12)

KASK, Opleiding Film en Drama i.k.v. Sabattini, Gent | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (21/11)

Karel De Grote Hogeschool, Opleiding Fotografie, Antwerpen | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (20/12)

Opleidingen voor andere organisaties

VLAMO, Leuven en Gent | Onderwerpen: Voor- en nadelen van een VZW, Vergoedingen en contractonderhandelingen met dirigenten en solisten (03/03 en 24/03)

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Brussel | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (09/03)

Jeugd en Muziek, Brussel | Onderwerp: Voor- en nadelen van artistieke en niet-artistieke prestaties & Organisatievormen (15/03)

VLAMO, Gent | Onderwerpen: Voor- en nadelen van een VZW & Vergoedingen en contractonderhandelingen met dirigenten en solisten (24/03)

Muziekcentrum Track & Bolwerk, Bootcamp Ondernemerschap, Kortrijk | Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (06/04)

Opleidingstraject voor Cijferberoepers i.s.m. AIO en Flanders DC, Vilvoorde en Mechelen

Onderwerpen:

 • Landschapstekening cultuursector (15/05), Auteursrechten en fiscaliteit (29/05 en 20/11)
 • Financiering en organisatievormen (12/06), Dubbelbelastingverdragen en btw (26/06)
 • Financieel management en Tax Shelter (06/11)
 • Dubbelbelastingverdragen + Statuten en vergoedingen (04/12)
 • Btw: nationaal en internationaal (18/12)

Kabinet minister van Cultuur, Jeugd, Media, Brussel | Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (27/08)

GTB (dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen), Brussel | Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket (25/09)

Cluster en La Barraca i.s.m. De Casino ’t Ey, Presentatiedag Vlaams professionele muzieklandschap, Sint-Niklaas | Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket (08/10)

C-mine cultuurcentrum, Genk | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (17/10)

AmuseeVous, Gent | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (23/10)

Het Entrepot, Brugge | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (09/11)

Jeugdhuis Lodejo, Lochristi | Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket (18/11)

deSingel i.k.v. Sabattini, Antwerpen | Onderwerp: Statuten en vergoedingen (21/11)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.