Loading

Menestyjäksi maaseudulla! KYLLÄ, SE ON MAHDOLLISTA! Tässä Toholammin vinkit kuinka se toteutetaan tänään ja tulevaisuudessa meillä, täällä Keski-Pohjanmaan maaseudulla...

"Me Toholammilla lähdemme siitä, että meillä on tarjota viihtyisiä asuntoja, hyvät etäyhteydet, kaunista ja luokseen kutsuvaa luontoa, harrastusMAHDOLLISUUKSIA, TYÖTÄ JA PALVELUJA ELÄMÄN VARRELLE SEKÄ MAASEUDUN RAUHAN MUKANA TURVALLISUUTTA. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA LUONNOLLISEEN KOTILAAKSOON!"

-Jukka Hillukkala, kunnanjohtaja-

"Toholammin kehitys Oy auttaa jo toimivia sekä alueelle sijoittumista suunnittelevia yrityksiä matkalla."

-Esa Järvenoja, Toholammin kehityksen toimitusjohtaja-

"Meillä Toholammilla yrityksesi saa jopa 300 asteista lisäarvoa toiminnalleen tuottamastamme ja toimittamastamme lämpöenergiasta."

-Toni Mäki-Asiala, Toholammin Energian toimitusjohtaja-

"Keskusteluyhteys yrittäjien ja kunnan välillä on hyvä. kuukausittaisissa yrittäjien aamupuuro-tapaamisissa keskustellaan yrityselämän ajankohtaisista asioista. tapaamiset antavat yrittäjille mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan kehitykseen."

-Heikki Luoma, Toholammin yrittäjien puheenjohtaja-

"Koti ja työ Toholammilla? Meiltä löytyvät kohtuuhintaiset vuokra-asunnot sinulle ja työntekijöillesi."

-Teemu Turpeinen, kiinteistöpäällikkö-

Noin 3000 asukkaan Toholampi sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Lestijokilaakson kauniissa maalaismaisemassa. Täällä harjoitetaan yritystoimintaa monella sektorilla sekä maataloutta sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nautakarja-ja viljelytaloutta kehitetään alueella innovatiivisesti kohti luonnonmukaisempaa tulevaisuutta. Myös lannan bioenergian hyödyntämisessä ja kehittämisessä maatilat ovat aktiivisesti mukana. Pian saat kaasuauton tankattua myös Toholammin raitilla.

Toholammilta löytyy jo menestyneitä yrityksiä

Toholammilta löytyy menestyviä sekä tunnettuja valtakunnallisia ja maailmanlaajuisia vientiyrityksiä, kuten Maitokolmio sekä FinnSpring

TULEVAISUUDEN RAKENNUSPALIKAT

TOHOLAMMIN ENERGIA

"Jos kaipaat lisää aikaa päivääsi, anna meidän huolehtia lämmityksestäsi!" - Toholammin Energia Oy

Kaukolämpö

Olemme Toholammin taajaman alueella toimiva energiayhtiö, joka huolehtii omakotitalojen, teollisuusrakennusten ja -prosessien lämmityksestä. Tehtävämme on kantaa vastuu lämmöntoimittamisesta, niin sinulle jää aikaa itsellesi tärkeisiin asioihin. Tervetuloa mukaan kaukolämpöön!

Kuumaöljylämpö

Kuumaöljylämpö on 90-300 °C lämpötiloja vaativiin teollisuusprosesseihin käytettävä lämmitysratkaisu. Kuumaöljy on kattilassa lämmitettävä lämmönsiirron väliaine, jota voidaan siirtää asiakkaan lämmönkäyttökohteeseen sille rakennettua omaa siirtoputkistoa pitkin. Toholammin ORC-voimalaitoksessa tuotetaan kuumaöljylämpöä kotimaisella lähialueen kiinteällä polttoaineella, joka takaa sille pienen hiilijalanjäljen.

TULEVAISUUDEN TUULET TUOVAT EUROJA JA TYÖPAIKKOJA

Toholammin seudun etuina ovat tuuliset alueet, joihin tullaan sijoittamaan tuulivoimaloita lähivuosina lähes 70-kappaletta. Voimaloiden rakentamiseen liittyvät esivalmistelut ja tuulimastot on jo rakennettu alueelle. Varsinaiset tuulimyllyt rakennetaan tulevina vuosina.

Tuulivoimapuistot tulevat työllistämään useilla toimialoilla

Tuulipuiston rakentaminen tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia infrarakentamisen yrityksille. Pelkästään Toholammin ja Lestijärven tuulipuistojen rakentamisessa tarvitaan:

  • puuston poistoa yli 150 hehtaarin alueelta
  • teiden rakentamista ja parantamista lähes 150 kilometriä
  • tuulivoimalan nosto- ja huoltokenttien rakentamista noin 50 hehtaarin alalle
  • maa- ja kiviainesten siirtoa yli miljoona kuutiometriä (1 000 000 m3)
  • voimaloiden perustuksiin lähes 100 000 kuutiometriä betonia ja 3 500 tonnia raudoitusta
  • tietoliikenne ja sähkökaapelointia noin 120 kilometriä

Rakennustyömaalla on rakennusvaiheesta riippuen töissä 50 – 150 henkilöä. Kaikille tarvitaan myös majoitus- ja ateriapalvelut. Näiden alojen yrityksillä on tulevaisuudessa mahdollisuus työllistyä tuulivoimaprojektin aikana.

TIE 63 YRITYKSESI VALTATIENÄ

Tieverkosto ja sen hyvä kunto ovat tärkeimpiä asioita alueellisen kehityksen kannalta

Toholammin läpi kulkeva liikennemäärä tulee kasvamaan tien muuttuessa kantatieksi. Tietä 63 levennetään ja parannetaan yli 50 kilometrin matkalla, jolloin tie tulee koko pituudeltaan kantatietasoiseksi. Reitti lyhentää matkaa Seinäjoelta Ouluun 20 kilometrillä ja Tampereelta Ouluun 15 kilometrillä.

Kantatie 63 on erityisesti elinkeinoelämän kannalta tärkeä maakuntien välinen tieyhteys. Elinkeinoelämän logistiset kuljetukset käyttävät reittiä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta Etelä–Pohjanmaalle, ja sieltä edelleen länsirannikon satamiin suuntautuvassa liikenteessä.

Lataa autosi paikallisella sähköllä tie 63 varrella!

TOHOLAMPI - TULEVAISUUDEN BIOLAAKSO

Biolaakso on kokonaisuus, jossa yhdistyvät elinkeino, yrittäjyys ja kestävä kehitys

Pellosta peltoon

Lehmänlanta ja nurmi ovat tulevaisuuden energialähteitä Suomen maaseutumaisissa ympäristöissä. Maatilojen yhteyteen rakennettavat biokaasulaitokset jalostavat lannasta, nurmiaineksesta sekä metsästä sähköä ja kaasua. Tulevaisuuden lähivisiossa nämä ovat hyödynnettävissä kuluttajien ja raskaan liikenteen polttoaineena.

Toholammin Biolaaksossa hyödynnämme toistemme raaka-ainevirtoja hyötykäyttöön kiertotalouden tuotteina, energiana ja lannoitteina. Yhteistyön keskiössä toimivat ankkuriyrityksemme maatilat, joiden ohella toiminnassa ovat mukana paikallinen teollisuus ja energiantuotanto. Suurimman osan pitäjän kiertävistä raaka-aineista muodostavat lietelanta, oljet, nurmi, yhdyskuntaliete, puu ja tuhka, joista synnytetään biokaasua, lämpöä, sähköä ja lannoitteita. Kiertokulku on pellosta peltoon. Toholammin tavoitteena on olla lannoitteiden ja energian suhteen omavarainen pitäjä, mikä mahdollistuu yhteistyötä tekevien yritysten kautta.

RATSASTAMME PUHTAUDELLA JA VAPAUDELLA!

Toholampi on yritysmyönteinen, ihmisenkokoinen ja asukasystävällinen kunta. Toholammin vehreä jokilaaksomaisema tarjoaa viihtyisän ympäristön asumiseen ja vapaa-ajan viettoon. Arki on sujuvaa ja toimivat peruspalvelut kaikenikäisille löytyvät läheltä. Virkistysmahdollisuuksia tarjoaa muun muassa Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva, noin 100 kilometriä pitkä Lestijoki koskineen ja suvantoineen, ja alueen luontokohteissa on paljon uutta löydettävää paikkakuntalaisillekin. Asumiseen Toholammin kunnalla on tarjolla vuokra-asuntoja ja oman talon rakentamista suunnitteleville myös tonttimaata hyvillä sijainneilla.

OLEMME TUKENASI YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄESSÄSI

TOHOLAMMIN KEHITYS OY

Toholammin kehitys Oy toimii uusien sekä jo toimivien yritysten ja yrittäjien apuna, neuvojana ja kehittäjänä. Yhteyttä voivat ottaa muun muassa alueella toimivat yrittäjät, alueelle tulevat yrittäjät, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatalouden liitännäiselinkeinon harjoittajat tai liitännäiselinkeinotoimintaa suunnittelevat.

Toholammin kehitys Oy sijoittaa oman pääoman markkinaehtoista rahoitusta kannattaviin kasvuyrityksiin yhdessä muiden sijoittajien ja lainoittajien kanssa.

Yhteystiedot: Toimitusjohtaja Esa Järvenoja, puh. 040 7686 910 esa.jarvenoja@toholamminkehitys.fi

Katso linkki:

INVESTOINTITUET

Toholampi kuuluu EU:n rakennerahastojen Itä- ja Pohjois- Suomen tukialueeseen, jossa mikro- ja pienyritykset voivat saada 35 % investointituen. Kysy lisää investointituista Esa Järvenojalta Toholammin kehitykseltä.

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN YRITYSPALVELUT

KASE Yrityspalvelu tarjoaa maksuttomia palveluja yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Aloittavia yrittäjiä autetaan muun muassa yrityksen perustamistoimissa ja rahoituksen järjestämisessä. Toimivia yrityksiä tuetaan toimintansa kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Yhteystiedot: Yrityskehittäjä Jarmo Finnilä, puh. 050 337 3538 jarmo.finnila@kaustisenseutukunta.fi

Katso linkki:

YHTEYSTIEDOT

Jukka Hillukkala, Toholammin kunnan kunnanjohtaja. 040 150 5201 & jukka.hillukkala@toholampi.fi

Esa Järvenoja, Toholammin kehitys Oy:n toimitusjohtaja. 040 768 6910 & esa.jarvenoja@toholamminkehitys.fi

Toni Mäki-Asiala, Toholammin Energia Oy:n toimitusjohtaja. 040 673 6641 & toni@toholamminenergia.fi

Heikki Luoma, Toholammin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja. 040 0265 992 & heikki.luoma@kase.fi

Teemu Turpeinen, KOY Toholammin vuokratalojen kiinteistöpäällikkö. 040 150 5206 & teemu.turpeinen@toholampi.fi

OLEMME YHTEYDESSÄ?

Menestyvä maaseutu kiittää ajastasi sivustolla.

Credits:

Created with images by Pexels - "energy wind energy wind power" • jyrkele - "building infrastructure building maintenance earthworks"