ปลาดำ คาเฟ่ @นิมมาน

เมนูอาหาร

เย็นตาโฟหม้อไฟ 150 บาท
ลวกจิ้มรวม 80 บาท
ข้าวไก่อบ 50บาท
ข้าวหมูแดง 50 บาท
ข้าวหมูกรอบ 50 บาท
บะหมี่ยำหมูกรอบ 60 บาท
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 40 บาท
เกี้ยวกรอบ 20 บาท

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.