Loading

Razkopanče Bejgne 14. 07. 2019

Po vasi delajo kanalizacijo, vodovod in nujno potreben pločnik do šole.

Vsak dan se vaščani malo razgledamo po gradbišču in pametujemo. Smo si pa vsi enotni, da s krampom in lopato ne bi bilo uspeha.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.