Loading

Short English introduction

This is the homepage of Jonas Vaag, a clinical psychologist, PhD, and an associate professor in clinical community psychology and organizational psychology. The contents of this page is primarily in Norwegian, and made for students and participants of selected courses in psychology, mental health and research methods.

Psykologtjenester

Terapi og pasientrettede kurs

Jeg tilbyr psykologtjenester i form av kartlegging, utredning, kurs og terapi. For tiden skjer dette i samarbeid med psykiater Ottar Bjerkeset, og jeg tar for tiden ikke inn klienter utover det.

Foredrag, kurs og undervisning i psykologi

I tillegg til å undervise på universitetet tilbyr jeg også foredrag, kurs og undervisning i psykologi. Jeg har lang erfaring som klinisk psykolog i helsetjenestene, har spesialisering i samfunnspsykologi og er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi.

Jeg underviser på flere spesialiseringskurs i regi av Psykologforeningen. Mest på programmet for allmenn- og samfunnspsykologi, hvor jeg også er kursleder.

Ta kontakt med meg på jonas.vaag@tankerom.no.

Veiledning for psykologer

Jeg tilbyr veiledning for psykologer i spesialiseringsløp. For tiden er dette primært rettet mot psykologer som ønsker veiledning knyttet til spesialistoppgaven. Men jeg kan også kontaktes angående veiledning i gruppe for spesialiteten i allmenn- og samfunnspsykologi.

Forskning og formidling

Psykologi til folket

En viktig del av det å være vitenskapelig fagutøver er å omsette og omformulere faget til et forståelig språk, til et større publikum enn sine fagfeller. Personlig har jeg engasjert meg i dette. Her er noen av de prosjektene som jeg har engasjert meg i.

Forskning og formidling

Jeg har drevet en hel del med forskning og formidling innenfor organisasjonspsykologi og klinisk psykologi og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift. Hovedinteressen min har vært knyttet til arbeidshelse i "det utradisjonelle arbeidslivet". Jeg har også skrevet bøker og bokkapitler.

Bokprosjekter

Foruten publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift og antologier forsøker jeg meg også som fagbokforfatter.

forenkling av psykologien

Bruk av metaforer

Gjennom bruk av metaforer kan man forvandle det psykologiske fagspråket til et mer forståelig og anvendelig bilde. Sammen med psykologspesialist Harald Holthe har jeg forsøkt å forklare hvordan man i nyere psykoterapeutiske metoder forsøker å endre hvordan man forholder seg til ubehagelige tanker og opplevelser. Under følger eksempler på dette:

Podcast - radioprogram

Psykologlunsj

En populærvitenskapelig podcast

Sammen med psykologspesialistene Jan-Ole Hesselberg og Tommy Mangerud har jeg siden 2013 vært med på å lage den populærvitenskapelige podcasten Psykologlunsj. Vi har laget over 100 episoder av denne podcasten, som du kan abonnere på via iTunes eller en lignende podcast-tjener. Du kan også finne tak i episodene gjennom å besøke psykologibloggen.no eller via vår samarbeidspartner psykologisk.no. I tillegg sendes gamle episoder av Psykologlunsj på Radio Trøndelag.

Created By
Jonas Vaag
Appreciate