Koulutuskokeilu Lähipäivä 19.1.2017

Koulutuspäivän kokeiluja

  1. Kokeilin ensin Swayta.
  2. Nyt yritän käyttää tätä ohjelmaa.
  3. HURRAA!

No nyt on värikästä! Onneksi värit on järjestyksessä!

JIHUU!

Kynät valtaavat maailman!

Alkaa tehdä mieli kirjoittaa!

Credits:

Created with images by jarmoluk - "apple education school" • Kain Kalju - "Colored pencils" • mrsdkrebs - "2012-240 #6WordMission" • Freeimages9 - "chalk color red" • Hermann - "books education school" • Couleur - "apple red fruit" • unbekannt270 - "pencils" • olafpictures - "pencil superglue pointless" • Kain Kalju - "Colored pencils" • Jram23 - "PS Pencil" • {Flixelpix} David - "Pencils" • dogfrog - "Pencils"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.