Loading

Meandert(h)aal 5 maart 2021

Maandag 1 maart was een feestelijke dag voor onze directeur Hanneke Timmer - van de Vosse. Op die dag was ze 40 jaar werkzaam in het onderwijs. 1 maart 1981 was de eerste werkdag van Hanneke in het onderwijs. Nu 40 jaar later kan ze terugkijken op een prachtige loopbaan in het onderwijs. De reis door onderwijsland bracht haar langs verschillende plaatsen en scholen. Vanaf 1 oktober 1997 is Hanneke werkzaam als directeur van de Meander (voorheen Margrietschool) en onder haar leiding heeft de school een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Als team, leerlingen en ouders willen we Hanneke van harte feliciteren met deze mijlpaal. We wensen haar nog prachtige maanden toe op De Meander.

Tevredenheidsonderzoeken voor ouders en leerlingen.

Een aantal weken geleden hebben we u gevraagd om een vragenlijst in te vullen, specifiek over het thuisonderwijs. In de nieuwsbrief hebben we u een terugkoppeling gegeven en hebben we aangegeven wat we met de feedback hebben gedaan. Het is voor ons belangrijk en fijn om uw feedback te ontvangen.

Een keer per twee jaar nemen we op alle scholen een algemeen tevredenheidsonderzoek af. Dit keer hebben we gekozen voor een korte en bondige vragenlijst met 11 vragen. We vragen u dan ook om de korte vragenlijst (11 vragen) in te vullen voor vrijdag 19 maart. De vragen hebben betrekking op de sfeer, omgang en veiligheid, het onderwijsproces en informatie en communicatie. Als zoveel mogelijk ouders de vragenlijst invullen, geeft ons dat een goed beeld over de algemene tevredenheid en hebben wij voldoende redenen om al dan niet ons beleid bij te stellen.

Naast de algemene vragenlijst krijgt u van ons een aanvullende vragenlijst met een aantal vragen die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van onze school. Alvast heel hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. De link naar de vragenlijsten ontvangt u vandaag in de mail bij deze Meandert(h)aal.

Aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 wordt onder schooltijd gevraagd om een vragenlijst met ongeveer 20 vragen in te vullen met algemene vragen over de tevredenheid en over de sociale veiligheid. In de leerlingenraad zal aandacht worden geschonken aan het tevredenheidsonderzoek.

Kind op maandag.

Thema van de week : Wie is Jezus?

Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen?

Goede doelen.

Nu alle leerlingen weer naar school gaan, kunnen we ook weer sparen voor een goed doel. In de komende periode wordt er geld ingezameld voor stichting Hartekind. Afgelopen week was deze stichting nog volop in het nieuws. We zijn benieuwd naar het bedrag dat we over enkele weken over kunnen maken naar deze stichting.

- Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking.

- Iedere dag ondergaan 3 kinderen in Nederland een open hartoperatie.

- Elke 2 dagen overlijdt er in Nederland een kind aan een hartafwijking.

Stichting Hartekind wil met het financieren van wetenschappelijk onderzoek, de overlevingkansen en dagelijkse kwaliteit van leven van alle hartekinderen verbeteren. Stichting Hartekind is het enige doel in Nederland dat zich uitsluitend inzet voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Met als motto: "Kind zijn, hart nodig!"

Lianne Dijkstra is ouder van school en vertelt in onderstaand stukje over haar ervaringen met stichting Hartekind.

Op 2 mei 2015 stond onze wereld even stil, we werden voor het eerst ouders van een prachtige dochter; Isa. 10 dagen later stond onze wereld wederom stil maar nu om een hele andere reden; Isa was ziek, heel ziek! Nadat we met spoed waren aangekomen in het UMCG werd duidelijk dat ze een hartafwijking had. Na meerdere hartoperaties en een hele lange, spannende tijd in het ziekenhuis kwam ze er bovenop. En hoewel het spannend blijft en de toekomst onzeker is, genieten we nu mede door alle onderzoeken gefinancierd door stichting Hartekind van onze prachtige dochter!!

Schoolactiviteiten.

We hebben de afgelopen weken regelmatig overleg gehad over diverse schoolactiviteiten die voor de komende periode gepland staan. U moet hierbij denken aan paasactiviteiten, schoolkamp, koningsspelen en schoolreis. De grote vraag is of genoemde activiteiten georganiseerd kunnen worden of niet. Aangezien er nog steeds verregaande coronamaatregelen van toepassing zijn, zien wij ons genoodzaakt het schoolkamp te annuleren. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is dit een heel vervelend besluit. Zij hadden zich ontzettend verheugd om begin april voor een paar dagen naar Schiermonnikoog te gaan. Helaas is dat onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. De leerlingen van groep 7 kunnen volgend jaar nog in de herkansing en voor de leerlingen van groep 8 gaan we, binnen de geboden mogelijkheden, op zoek naar een alternatief. Over het al of niet doorgaan van het schoolreisje is nog geen definitief besluit genomen. De overige schoolactiviteiten proberen we in aangepaste vorm te organiseren. U hoort verder van ons.

Korte agenda.

  • 17 maart studiedag IKT - de leerlingen zijn deze dag vrij!
  • 1 april - Rapport. ( geen grapje)

Gefeliciteerd.

Diversen.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Hermann - "books education school" • congerdesign - "board slate blackboard"