Loading

TEXTILSERVICE DAGARNA - kanske årets viktigaste event?

27 maj 2021 är det PREMIÄR för Textilias konferens Textilservicedagarna. Ett återkommande event som vi tror kan bli årets viktigaste för många. Syftet med Textilservicedagarna är att skapa en arena för att förbättra tvätt och textilservice i Sverige.

TEXTILSERVICEDAGARNA 2021

 • Årets Tema: Våga tänka utanför boxen
 • Datum: 27 maj 2021
 • Tid: kl. 08:00–12:00
 • Plats: Digital konferens. Så småningom kommer vi samlas IRL, men eftersom vi inte vill vänta kommer det första eventet genomföras digitalt.
 • Kostnadsfritt

Tvätt- och textilservice upplevs sällan som det mest spännande och innovativa området. Många ser textilförsörjningen inom vård och omsorg som en viktig, men ganska slentrianmässig tjänst. Det här vill vi ändra på! För tänk om vi tillsammans, genom en tjänst ni redan har, kan bidra till något större och ännu mer värdefullt?

Tänk om.... en cirkulär och klimatneutral textilservicetjänst kan bidra till offentlig sektors hållbarhetsarbete. Och att vi tillsammans kan bidra till att rädda vår planet?
Tänk om..... nya innovationer och effektiva processer inom textilservice kan skapa möjlighet till ökade resurser till vård och annat värdeskapande arbete?
Tänk om..... nya gemensamma arbetssätt för hygien kan bidra till att minska vårdrelaterade infektioner och faktiskt rädda liv?
Tänk om.... det bara handlar om att tänka annorlunda. Att våga tänka utanför boxen?

För att hitta nya vägar framåt arrangerar vi Textilservicedagarna

Textilservicedagarna är ett event som samlar alla som på något sätt kommer i kontakt med eller påverkar beslut inom textilservice, så att vi tillsammans kan vända upp och ner på begreppen och vad som är möjligt.

ÅRETS FÖRELÄSARE

KEY NOTE SPEAKER

Nicolas Fernholm, futurist och föreläsare

Nicholas är robotexpert, futurist, technologist, inspiratör, trendspanare och en fantastisk föreläsare. Han arbetar aktivt med automatiserade lösningar och har under Corona-krisen arbetat med uppstarten av Älvsjö epidemisjukhus och den stora omställningen sjukvården gjort för att klara av krisen.

Han har tidigare vunnit Talarforum Talang och hans föreläsningar är inspirerande och underhållande med fokus på de största faktorerna som påverkar vår framtid.

Nicolas var tidigare robotchef på Nya Karolinska Sjukhuset och arbetar idag med att hjälpa företag hantera digitalisering, driver Smartass-podden, föreläser och arbetar med Stockholmsregionen att säkerställa skyddsmaterial till vården.

Om föreläsningen

Vi står inför den mest föränderliga tiden i mänsklighetens historia, där inte bara Corona-krisen skakat om världen, utan automation och digitalisering fortfarande utmanar sättet vi arbetar och hur våra organisationer fungerar.

Många av våra traditioner och ramverk som vi agerar utifrån hinner inte med denna enorma förändring. Samtidigt ifrågasätts värderingar, ideologier och sättet vi arbetar. Inom 15-20 år estimeras ca. 50% av alla arbetsuppgifter automatiseras, där vi måste förbereda organisationer och individer för en allt med komplex värld och arbetsuppgifter. Man får lätt en känsla av att det blir för mycket samtidigt.

Nicholas Fernholm går in på dessa ämnen med en optimistisk syn på framtiden och skapar förståelse, skratt och inspiration för framtiden.

BREAK OUT SESSION SPÅR 1

Nytänkande & unika lösningar på Europas modernaste sjukhus

Ida Skoglund, logistikutvecklare, Coor service management

Ida arbetar som logistikutvecklare på Coor som ansvarar för samordning, utveckling och leverans av arbetsplats- fastighets- och logistiktjänsterna i den nya sjukhus-byggnaden på Karolinska Universitets-sjukhus i Solna. Hon har varit med och implementerat flera av de logistiktjänster som finns på sjukhuset idag, varav textilservice är en av dem.

Om föreläsningen

På Nya Karolinska Universitetssjukhus i Solna finns ett helhetstänk gällande logistik. Det ställer höga krav på den interna logistiken, där rätt mängd ska finnas på rätt ställe, vid rätt tidpunkt och hur man löser detta genom spårbarhet inom samtliga leveranser, och inte minst textilierna.

Ida tar oss igenom en väl fungerande textilservicekedja med fokus på spårbarhet, robotar och textilförråd i avdelningsvagnar som möter de krav som finns på sjukhuset. Ida tar oss också igenom den inte alltför fungerande resan för att komma dit man är idag.

En föreläsning som visar konkreta och praktiska exempel på hur man löser textilservice på Europas modernaste sjukhus.

BREAK OUT SESSION SPÅR 2

Vad kan ni uppnå med en textilserviceupphandling? Och hur gör man?

Magnus Josephson, upphandlingsjurist och expert

Magnus har 25 års erfarenhet som jurist och specialist på offentlig upphandling. Han har skrivit anbud för över 20 miljarder kronor och upphandlat för över 3 miljarder kronor, så han är en av få som kan anta båda sidors perspektiv. Han har varit rådgivare till +500 kunder inom privat och offentlig sektor i + 5000 upphandlingar och utbildat +10 000 personer i 12 länder.

Magnus kunder vill ofta att avtalen ska skapa ett samarbete som leder till en ständig utveckling av tjänster och produkter. Detta för att offentlig sektor ska kunna dra nytta av innovation och kunskap hos leverantören istället för att sitta fast i oflexibla avtal med ineffektiva lösningar. Partnering, samverkan och funktionsavtal är begrepp som Magnus ofta och gärna använder som mål med de avtal han upphandlar.

Om föreläsningen

Hur skulle nya sorters samarbeten inom textilservice kunna leda till minskad risk för smittspridning, minskad miljöpåverkan, lägre totalkostnader, minskat svinn/bättre kontroll på tvättgodset och ökad nöjdhet bland personalen – i samma upphandling? Hur skulle det upphandlas i så fall?

Det kommer Magnus Josephson att visa konkreta exempel på. Ett föredrag som både kommer inspirera och konkretisera!

BREAK OUT SESSION SPÅR 3

Minimera miljöpåverkan & förläng livslängden på era textilier med storskalig upcykling

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia

Jonas är miljövetare som ägnat hela sitt yrkesliv åt att utveckla hållbarhetsarbete inom kommun, utvecklingsländer och företag.

Han är sedan 2009 hållbarhetschef på Textilia och driver på utvecklingen av hållbar textilservice både inom företaget och i hela branschen. ”Saving the planet, one company at a time” är Jonas modell och han är helt övertygad om att offentlig upphandling är en nyckel för omställning till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. Men som Kent sjunger ”Hur långt vi än har kommit – har vi alltid längre kvar.”

Om föreläsningen

Textilierna är både bäraren av tjänsten textilservice och den största bördan ur ett hållbarhetsperspektiv. Frågan om hur vi kan fortsätta att nyttja textilier när de anses som uttjänta har gäckat textilservicebranschen i flera decennier.

Jonas kommer fokusera sina 30 minuter på denna viktiga utmaning för miljön och introducera Textilia upcy – marknadens första koncept och affärsmodell för upcykling i industriell skala.

BREAK OUT SESSION SPÅR 4

Vinster med digital spårbarhet i vården

Anders Bergfelt, VD Bordatex

Anders är VD på BordaTex AB och Texi AB vilka är framstående inom spårbarhet med hjälp av RFID-teknik. Anders har assisterat flera regioner och sjukhus genom processen att införa digital spårbarhet av textilier.

Med sin långa erfarenhet är Anders ofta med tidigt i processen, och ofta involverad redan i planeringsstadiet vid byggnation av nya sjukhus. Därefter bistår han genom såväl införandeprocessen samt följer upp de införda lösningarna. Anders har många goda, och några mindre goda erfarenheter att dela med sig av.

Om föreläsningen

Kontroll på tillgångar och resurser är en faktiskt utmaning inom många verksamheter, men det behöver inte vara så. Tänk dig en situation där du i en app i realtid kan se var alla sängar, defibrillatorer, textilier och andra värdefulla tillgångar befinner sig just nu.

Där du vid ett akut läge genom en knapptryckning får upp en karta på skärmen som visar var närmaste hjärtstartare står. Eller tänk dig att kunna inventera all utrustning på en avdelning på några minuter, istället för timmar som en manuell inventering tar. Tekniken för att lösa detta finns redan idag.

Under seminariet går vi igenom vilka möjligheter som finns tillgängliga redan nu. Vi tittar även på en kort videodemonstration hur enkelt en inventering kan göras på en vårdavdelning.

AGENDA

08:00 Hej och välkomna!

Fredrik Lagerkvist, VD Textilia inleder Textilservicedagarna tillsammans med moderator Anna Hallberg Kommunikationschef Textilia.

08:10 Vem är vem?

Presentation och intervjuer med dagens talare.

08:30 Key Note - Inspiration för framtiden

Nicholas Fernholm, robotexpert, futurist och föreläsare.

09:15 Frågestund

Frågor från deltagarna

09:30 Kaffepaus

09:45 Break out sessions

 1. Nytänkande & unika lösningar på Europas modernaste sjukhus
 2. Vad kan ni uppnå med en textilserviceupphandling? Och hur gör man?
 3. Minimera miljöpåverkan & förläng livslängden på era textilier med storskalig upcykling
 4. Vinster med digital spårbarhet i vården

10:15 Bensträckare

10:30 Break out sessions

 1. Nytänkande & unika lösningar på Europas modernaste sjukhus
 2. Vad kan ni uppnå med en textilserviceupphandling? Och hur gör man?
 3. Minimera miljöpåverkan & förläng livslängden på era textilier med storskalig upcykling
 4. Vinster med digital spårbarhet i vården

11:00 Bensträckare

11:10 Utanför boxen - paneldiskussion

Samtal med dagens talare. Frågor från deltagarna. Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss?

11:45 Tack för idag!

Summering av dagen, utlottning av produkter av upcy.

BREAK OUT SESSIONS

Spår 1. Nytänkande och unika lösningar på Europas modernaste sjukhus. Ida Skoglund, Coor Service Management på Nya Karolinska Solna

Spår 2. Vad kan ni uppnå med en textilserviceupphandling? Och hur gör man? Magnus Josephson, Upphandlingsexpert

Spår 3. Minimera negativ miljöpåverkan och förläng livslängden på med storskalig upcykling. Jonas Olaison, Hållbarhetchef Textilia

Spår 4. Vinster med digital spårbarhet i vården. Anders Bergfeldt, VD på BordaTex.

Vem är du?

Du har intresse av en fungerande och effektiv textilservice som bidrar till något större: till hållbarhet, mindre mängd vårdrelaterade infektioner, förbättrad ekonomi, enklare logistik etc.

Du kan vara avtalscontroller eller upphandlare, hållbarhetschef eller strateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller ansvarig för hygien. Eller så är du verksamhets- eller avdelningschef, äldreomsorgschef eller socialtjänstchef. Du kan också vara servicechef eller ansvarig för intern service och logistik.

Om du är politiker med särskilt ansvar för regionens eller kommunens tjänster är du förstås också varmt välkommen.

Tillsammans för en mer hållbar framtid

Syftet med Textilservicedagarna är att skapa en arena för att förbättra tvätt- och textilservice i Sverige. Räkna med:

 • Ny kunskap
 • Inspiration & insikter
 • Best practise - hur gör andra
 • Nätverkande
Årets föreläsare på Textilservicedagarna 2021

TEXTILSERVICEDAGARNA 2021

 • Datum: torsdagen den 27 maj 2021
 • Tid: kl. 08:00–12:00
 • Plats: Digitalt. Så småningom kommer vi samlas irl, men eftersom vi inte vill vänta kommer det första eventet genomföras digitalt.
 • Kostnadsfritt

Textilservicedagarna arrangeras av Textilia