Loading

Uw Voorlichting & EduSkoel U het overzicht, wij het uitvoerende werk.

EduSkoel helpt u graag met de voorbereiding van uw voorlichtingsevenement. Kost het u ook veel extra uren om uw evenement succesvol te laten verlopen? Besteedt u liever meer tijd aan de kerntaken van een decaan, in plaats van de neventaken? Wellicht kunnen wij u een helpende hand bieden! U behoudt het overzicht en de controle, maar de energie-vretende taken kunt u overlaten aan een hecht team dat zich dagelijks bezighoudt met voorlichtingsevenementen.

Op deze manier maken nu zo'n 125 scholen met veel plezier gebruik van onze diensten!

Ervaring van Sanne ten Haken, decaan vmbo/havo.

Bent u benieuwd wat EduSkoel voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar service@eduskoel.nl, of te bellen naar 085-1303672.

Decaan Zijn = Veelzijdig maar Veeleisend.

De verantwoordelijkheden van een decaan zijn uitgebreid: naast dat ze vaak ook nog gewoon lesgeven, staat de begeleiding van de leerling in zijn/haar studiekeuze-proces centraal. Veel decanen starten dit traject van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met een voorlichtingsevenement waarop verschillende opleidingsinstellingen uit de (nabije) omgeving langskomen om te vertellen over hun aanbod. Dit evenement goed neerzetten is belangrijk, omdat het de toon voor de rest van het LOB-traject van de leerling zet.

Nog steeds hebben veel studenten achteraf spijt van hun studiekeuze.

'Een goed begin is het halve werk' en dit gezegde geldt des te meer voor het LOB-traject. Helaas kost het fatsoenlijk neerzetten van dit begin erg veel tijd, opvolging en energie. Zeker als je de leerlingen ook echt voldoende keuze wilt geven en ze van tevoren wilt laten nadenken over deze keuze. Zo lijkt het al gauw alsof je een professioneel event-planner bent geworden van beroep, in plaats van decaan.

Het organiseren van voorlichtingsevenementen is precies het specialisatiegebied van EduSkoel.

EduSkoel heeft de oplossing voor uw Tijdsbesparing!

Het Organiseren van Voorlichtingsevenementen, dus.

4 jaar geleden is EduSkoel begonnen met het ontwikkelen van een online systeem (de OrganizeTool) dat specifiek is ontworpen om in deze behoefte voorzien. Van het uitnodigen van het aanbod, tot het digitaal laten registreren van leerlingenkeuzes en het maken van een persoonlijk rooster: aan alle facetten is gedacht. Ook zijn er tal van uitbreidingsmogelijkheden zoals het gebruiken van een leerlingen app of het scannen van de aanwezigheid. Dit alles om ervoor te zorgen dat we voor elke situatie een passende oplossing hebben!

"Het heeft ons veel werk uit handen heeft genomen en de kosten zijn goed te overzien." - Hanneke Visser, Decaan havo/vwo Dongemond College.
Onze Oplossing past altijd!

Hoe werkt het? De OrganizeTool maakt het organiseren van een voorlichtingsavond doeltreffend en makkelijk. De tool is het centrale punt van waaruit u alle communicatie naar voorlichters, decanen, mentoren en leerlingen (+ ouders) regelt.

De OrganizeTool geeft u het gewenste Overzicht.

Leerlingen geven online hun voorkeuren op, via een website die speciaal voor uw evenement wordt aangemaakt. Leerlingen kunnen tot wel VIJF voorkeuren doorgeven. Hiermee zijn wij uniek in de markt en zorgen wij er tevens voor dat de behoefte van de leerling centraal staat in het gehele proces.

De leerling kan online zijn/haar voorkeur vooraf registreren!

Het systeem roostert vervolgens de opgegeven voorkeuren tot een efficiënt rooster. Handmatig roosteren met behulp van tabellen en spreadsheets is hiermee verleden tijd! EduSkoel werkt samen met ervaren decanen die vaker hun rooster hebben gemaakt met onze tool. Daarom kunnen wij u garanderen dat we altijd de meest optimale bezetting voor uw situatie zullen realiseren.

Dit alles resulteert in een gemiddelde plaatsingsscore van 98%!

Efficiënt Roosteren
Elke leerling krijgt een persoonlijk rooster opgestuurd (dit voorbeeld is geanonimiseerd).

Maar de tool doet meer dan alleen een roosteren. Via het systeem kunt u het aanmeld-proces van leerlingen en voorlichters nauwgezet volgen. Welke leerling heeft zich nog niet ingeschreven? Welke voorlichter moet zijn aanwezigheid nog bevestigen? Welke leerling is niet aanwezig geweest op de voorlichtingsavond.

Overzicht van Verloop INschrijving

Met de OrganizeTool heeft u real-time inzicht in de voortgang van het gehele proces. Vanaf het versturen van de eerste uitnodiging, tot en met het evenement zelf.

EduSkoel's Scanapp.

U kunt er zelfs voor kiezen om de aanwezigheid van uw leerlingen te scannen door middel van onze eigen scanapp. Dit werkt snel, intuïtief en voor uw leerlingen vaak al als vanzelfsprekend. Na afloop van het evenement krijgt een overzichtelijk aanwezigheidsrapport toegestuurd, ingedeeld op aanwezigheid per klas.

Het aanwezigheidsrapportage kunt u dan weer gebruiken in het verdere verloop van het LOB-traject.

Het scannen in zijn werk. Tickets kunnen zowel vanaf papier als direct vanaf de telefoon worden gescand.

Kortom: alles wat u nodig heeft om een succesvol voorlichtingsevenement voor uw school of kring neer te zetten!

"Maar hoe zit het met het ont-zorgen?" vraagt u zich vast af. Aangezien het leren kennen van een nieuw systeem vaak veel tijd kost, neemt EduSkoel het uitvoerende werk tot zijn rekening. U behoudt wel het overzicht via de tool en stuurt ons, daar waar nodig is, aan. Zo kunnen wij u zo ook echt van taken ontlasten en u de service geven waar wij voor staan.

Hiertoe behoort alles wat tot de voorbereiding van het evenement kan worden gerekend. De (logistieke) uitvoering van het evenement is iets wat u voor uw eigen rekening neemt.

Ieder zijn Kracht.

In nauwe samenspraak met u voeren wij de taken uit die uw evenement laten slagen: van het uitnodigen van de opleidingen tot aan het roosteren van de keuzes: wij stellen het systeem zo in dat het altijd aansluit op uw wensen! Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u het maximale uit het systeem haalt en er bovendien zelf zo min mogelijk tijd aan kwijt bent. Op deze manier heeft u tijd voor belangrijkere zaken, zoals het daadwerkelijk begeleiden van leerlingen in hun keuzeproces.

Uitbesteden zodat u uw tijd aan belangrijkere zaken kunt besteden!

Maar, wie kan u beter vertellen over de toegevoegde waarde van EduSkoel, dan de decanen zelf?

De ervaring van twee enthousiaste decanen. Simone Slagboom is tevens werkzaam voor de NVS-NVL.
Het kostenplaatje

Qua kosten bepaalt EduSkoel haar prijs aan de hand van hoe veel werk de voorbereiding van uw evenement kost. Deze prijs wordt bepaald d.m.v. het aantal leerlingen dat zich registreren, hoeveel opleidingen u wilt uitnodigen en hoe veel vestigingen er zijn aangesloten bij het evenement. Het verschilt dus per situatie wat de precieze kosten zijn, maar gemiddeld komt de prijs voor volledige uitbesteding van de voorbereiding neer op 2,50 euro per leerling! (let op: excl. BTW).

Een van onze betrokken decanen, Marcel Kalkers aan het werk bij SKIA (kring Kennemerland).

Bent u benieuwd wat EduSkoel voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar service@eduskoel.nl, of te bellen naar 085-1303672.