Nyhetsbrev - Digital læring i askerskolen uke 17

Det ukentlige nyhetsbrevet for prosjektet Digital læring i Askerskolen går til ressursgruppelederen på skolene, men må gjerne distribueres til alle på skolen.

Uke 17

Vi går noen spennende uker i møte med digitalisering. Alle ungdomsskoler er godt i gang med første modul om søk og kildevurdering . I ukene fremover begynner noen av barneskolene å rulle ut Chromebooks til alle lærere og noen utvalgte trinn. Vi begynner allerede å høre om mange gode praksishistorier og innovativ metodikk.

Plusshistorien

"Plusshistorien" er en "stafett" der alle skolene på rundgang leverer en vellykket praksishistorie i askerskolen sin G+ gruppe. Uke 17 er det Borgen som starter.

Top 3 fra G+

Ukens tips

For å lage skjermopptak til f.eks. flipped classroom-videoer kan du bruke Screencastify

Flotte tips til hvordan du kan organisere Drive med farger og ikoner:

Aktuelle fokusområder i prosjektet

  • NIFU sin elevundersøkelse gjennomføres i ukene som kommer. Ressursgruppeledere får mer informasjon om dette.
  • Vi starter piloteringen av ulike nettbrett for småskolen. Dette vil gi et grunnlag for valg av enhet til 1.-3.-klasse.

Teknisk

  • Vi piloterer Blocksi på to av barneskolene. Dette verktøyet brukes til nettfiltrering, men har også andre funksjoner for klasseromsstyring.
  • Vi ruller ut Adblock plus på elevmaskinene for å skjerme elevene mot reklame.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.