Brugge Schoolreis GIUlia Orts

De Busreis: De busreis duurde ongeveer drie uur, maar dat was geen probleem omdat de bus zeer confortabel was. We hebben veel gelachd en gegeten zonder iets vuil te maken. Het landschap was heel mooi we hebben zelfs op een moment over een brug gepasseerd.
Rondvaart met de boot: Eens we in Brugge aangekomen zijn hebben we een tour in boot gedaan. het was zeer leuk, We hebben veel kleine mooie huisen gezien.
Lunch/middageten: Daarna hadden we een uur om een plaats om te eten te vinden. Velen zijn naar de McDonald gegaan maar wij vonden het leuker om in een Italiaans restaurant te gaan om een lekker pizza te eten. Na de lunch hebben we iedereen op de afgesproken plaats teruggevonden.
Chocolade-workshop: De chocolade-workschop was heel interessant. We hebben daar geleerd hoe Galash te doen en het te versieren. We hebben daarna de kans om ons chocolade te mogen proeven. De personen die daar werkten waren super lief. Ik zal een goed herinering van dit bezoek houden.
Taalchallenge/museum: Voor de taalchallenge hebben we een foto met een toerist gedaan, een video van een sprint tussen de twee ploegen, een video van een interview van twee inwoners van Brugge, een selfie met een onbekende, een foto van een caleche en ten slotte een foto met een souvenir van Brugge. De taalchallenge vond plaats in een van de beroemste plaatsen in Brugge. Het was een zeer leerzaam ervaring.
Een caleche is een toeristieke vervoermiddel in Brugge.
Vrije tijd: Tijdens de vrije tijd zijn we in een wafel winkel gegaan om eenwafel te eten. We mochten de saus die we wilden kiezen en ook extraatjes zoals smarties, chocolade korrels,... toevoegen.
Busreis: Ten slotte zijn we rond 18u op school aangekomen. Om te concluderen was het een zeer verrijkend reis.

Bedankt voor alles !

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.