Loading

Belegger gelooft in sterk herstel 18-03-2021

Covid-cijfers dalen langzaam, maar...

Dankzij vrij strikte maatregelen en de vaccinaties komen de infectiecijfers op veel plaatsen in de wereld langzaam weer onder controle.

In de Angelsaksische landen, waar het inentingsprogramma al veel verder is gevorderd, lijkt de groepsimmuniteit niet meer zo ver af.

In de Europese Unie blijft het wachten op de levering van voldoende vaccins alvorens ook hier de teugels los te laten. Ondertussen tracht men een derde golf absoluut te vermijden.

Sterk herstel in het vooruitzicht

Lockdowns leggen de vrijetijdssector nog altijd grotendeels lam. Het ondernemersvertrouwen in de dienstensectoren blijft dan ook op een laag pitje. De industriële sectoren daarentegen, lijken weinig hinder te ondervinden.

Verschillende factoren stemmen ons hoopvol voor een sterke opleving van de economie:

  • de snelheid waarmee de Chinese economie herstelde en vooral de enorme veerkracht van de Europese en Amerikaanse economie bij de tijdelijke heropening vorige zomer,
  • de economische impact van de recente lockdowns is milder dan eerst gevreesd,
  • ruime steunmaatregelen in Europa en zeker in de VS, waar een nieuw gigantisch uitgavenprogramma samen met een erg soepel monetair beleid het herstel zal ondersteunen.
Aandelenmarkten opnieuw hoger

De vrees voor forse rentestijgingen werd de voorbije week vakkundig de kop in gedrukt door de centrale bankiers. Net als zij laten we ons niet afleiden door de tijdelijke hogere inflatiecijfers, maar we rekenen toch op een verdere stijging van de obligatierente, ook in de eurozone. Daarom hebben we de looptijd van de overheidsobligaties wat verkort.

De centrale bankiers bevestigen volmondig om het ondersteunend beleid nog lange tijd aan te houden.

Zuurstof voor de aandelenmarkten dus, die opnieuw hoger klommen en her en der nieuwe records konden neerzetten. Binnen het aandelenluik blijven we kiezen voor sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving. De consumentensector en de vrijetijdsector, lijken ons hierbij zeer interessant. We hebben een voorkeur voor aandelen uit de eurozone en Azië.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrateeg KBC Asset Management
Inentingen brengen de wereld in de loop van 2021 terug naar 'normaal'. Inzetten op aandelen die profiteren van het economische herstel dat hiermee gepaard gaat, vormt de kern van onze beleggingsstrategie.

Redactie beëindigd op 18-03-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.