Mitä sinä odotat asumiselta? Asunto oy helsingin vuosaaren sävel

Haluaisitko asua vireässä ja elinvoimaisessa, puistomaisessa kaupunginosassa, jota ympäröi meri? Kyllä, sellainen on Vuosaari ja uusi osoitteesi Asunto Oy Helsingin Vuosaaren Sävel!

Vireä Vuosaari kutsuu sinua toteuttamaan unelmaasi asumisesta silmää miellyttävässä, merellisessä ympäristössä, jota ympäröi perinteikkään kaupunginosan palvelut. Asunto Oy Helsingin Vuosaaren Sävel voi olla osoitteesi, jos arvostat arkkitehtuuria, huoliteltuja materiaaleja ja haluat elää ja asua valmiissa, elävässä kaupunkimiljöössä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Janne Soininen ja Reijo Tauschi

Yhteystiedot:

Janne Soininen, 040 847 4900, janne.soininen@kahdeksas.fi

Reijo Tauschi, 040 680 7711, reijo.tauschi@kahdeksas.fi

Huomattavaa

Tiedot perustuvat suunnitteluvaiheeseen 12.12.2016. Rakennuttaja pidättää oikeuden suunnitelmien muutoksiin.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.