Loading

Bieg Mikołajkowy Z radiem wrocław I sponsorem Rafin Developer

Mikołajów można było spotkać tego dnia na każdym kroku!

Rafin jak zawsze był dobrze widoczny z bliska...
... i z daleka!

Rozgrzewaliśmy nie tylko nasze ciała

Ale także żołądki!

bo w pakietach startowych były talony na ciepłą zupę i...
... na pyszne ciasto od RAFIN!

Dział Marketingu jak zawsze obecny!

I ruszyli! Mikołaje, elfy i mnóstwo pomocników, którzy chcieli pozostać incognito.

Nie ważne czy to start czy meta - na biegach z Rafin zawsze jest radość!
A po biegu głównym, przyszedł czas na słodkości...

Oraz "rywalizację" krasnali

Na naszych biegach każdy jest zwycięzcą!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.