Fosilie brandstoffen Bas

Fosilie brandstoffen zijn 3 stoffen Coal gas en olie . Deze 3 brandstoffen gebruiken wij mensen super veel. Met ongeveer 250 jaar is alles op tenminste als we een boor hebben de dieper de grond in kan de kunnen we nog een paar jaar door.

Wij gebruiken alle 3 de dingen

Gas om te koken

Olie voor onze voertuigen

Coal voor onze fabrieken en openhaard

Deze brandstoffen vervuilen de lucht wel en later raakt toch alles op. Later gebruiken wij wind en water kracht daarmee wekken wij stroom op ook kunnen wij zonneenegerie gebruiken sommige mensen gebruiken het al maar nog niet iedereen.

OLIE

Wij hebben verschillende soorten olie : Bak olie, vis olie enz. Maar deze olie is voor de auto en de bouw/ techniek. De kleur is zwart en deze olie plakt. Wij boren naar olie want olie is veel geld waart. In Dubai zit super veel olie in de grond daarom is Dubai ook zo rijk. Van dat geld maakt de sheikh wilt van Dubai nog een mooi vakantie land maken voordat de olie op is en dan verdient Dubai nog steeds veel geld.

Gas

Gas gebruiken wij om te koken. Wanneer de gas bron op is weet niemand hoe het verder moet want rauw eten is ook niet lekker. Wij zouden op een vuur kunnen koken en op een electrische kook plaat kunnen koken maar dat werkt altijd weer iets anders. Wij boren ook naar gas ook in Nederland boren we naar gas.

Coal

Coal gebruiken wij het minste van de 3 dus Coal kan langer mee dan olie en gas de Coal gebruiken wij het meest om te bbqen en wij doen dat niet altijd. Meestal als het mooi weer is. Wij halen Coal uit een mijn en coalen mijn. Wij kunne met Coal nog ruim 270 jaar gas en olie nog ongeveer 27 jaar of we moeten dieper boren.

Voordelen

Van gas kunnen wij Koken op een gas voornhuis en niet op een vuurtje. Later als het gas op is kunnen electrisch koken dat is onze laatste op lossing.

Van Coal kunnen wij bbqen het jammere is dat het alleen leuk en gezelliger is als weer warm is en niet als het koud is. Als de Coal op is gebruiken wij waarscheilijk electrischeteit

Van olie kunnen wij dingen maken en te bakken dus we gebruiken er veel van. Maar over een paar jaar kunnen wij dat niet meer echt gebruiken de prijzen van olie gaan dan omhoog en wij hebben dan andere dingen nodig.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.