Loading

2D/3d VISUALS Plattegronden en 3D-doorsneden

Woningplattegrond

Een goede woningplattegrond geeft de kijker een goed beeld van de mogelijkheden van de woning. zo ontstaat een idee van schaal en verhoudingen en is het makkelijker een voorstelling van de woning te maken ook al is deze nog niet gebouwd.

BOG plattegrond

Funda plattegrond

Voor de verkoopdocumentatie van uw woningen kunnen wij aangeklede woningplattegronden maken. In tegenstelling tot technische tekeningen zijn deze voor consumenten direct leesbaar en begrijpelijk.

Wij kunnen woningplattegronden in een aantal verschillende stijlen maken, van schetsmatig tot strak.

Een 3D-doorsnede zorgt ervoor dat er veel meer inzicht ontstaat over de ruimten binnen het gebouw. Relaties tussen ruimten zijn goed zichtbaar. Vooral woningen die voor consumenten moeilijk te begrijpen zijn in hun ruimtelijk opbouw zijn heel geschikt om in een doorsnede te laten zien. Meer weten? Neem contact met ons op.

Credits:

Marcel Vervuurt Photography & Visuals

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.