Loading

HAI Tech Fonds

Doel

Projecten en innovaties vragen niet alleen investeringen in samenwerking, maar ook financiële middelen. Het team van het HAI Tech Fonds gaat de uitdaging aan om dit voor de realisatie van het Kempenpact2030 te faciliteren.

Acties

1. Oprichting autonoom investeringsfonds: Bestaande en nieuwe investeringsinstrumenten worden verzameld en ingezet voor investeringen in initiatieven en ondernemingen die bijdragen tot de realisatie van het Kempenpact2030. De visie van de Kempen als een warme, duurzame en innovatieve regio wordt hierbij onderschreven. Bij de uitbouw van dit investeringsfonds wordt onder meer gericht gezocht naar Kempense (private en institutionele) investeerders. Bijzondere aandacht gaat naar start-ups en scale-ups, en op die manier is het HAI Tech Fonds een ondersteunend instrument voor het realiseren van de ambities van Campus Campina.

2. One-stop shop: Jonge ondernemers met vragen rond toegang tot financiële middelen kunnen terecht bij het HAI Tech Fonds. Voor andere ondersteuning wordt verwezen naar de partners van Campus Campina. Het HAI Tech Fonds, de partners van Campus Campina, en de investeringspolen Innovatie Campus Geel en OMC Turnhout delen eenzelfde visie (vanuit Kempenpact2030), hebben een gedeelde focus, en versterken mekaars identiteit. Zo bouwen zij samen aan een innovatief Kempens ecosysteem.

We zijn tevreden als …

  1. HAI Tech Fonds een minimum kapitaal van €20 miljoen verenigd, target €30 miljoen.
  2. 70 % van de investeringen in het fonds gealigneerd zijn met specifieke speerpuntclusters gedefinieerd door het Kempenpact2030, nl. industry 4.0 – smart processing, health economy, agro-food, biobased economy.
  3. we gedurende een periode van 5 tot 7 jaar een 25-30tal initiatieven kunnen ondersteunen met initiële investeringen tussen €25.000 en max. €1 miljoen.
  4. 30% van het fonds beschikbaar is voor veelbelovende ideeën in andere sectoren.

Tijdslijn

  • 2020: uitwerken toolbox voor investeringsfonds, keuze speerpuntsectoren, (investerings-) partnerschap verankeren, samenwerking Campus Campina definiëren, gedragenheid bij lokale besturen, aanduiden van een intendant/strategisch adviseur, …
  • 2021: opstellen onderbouwd operationeel plan, investeringsmemorandum opmaken, investeerders aantrekken (geloofsbrieven van private en institutionele investeerders), opstellen budget
  • 2021-2024, samenwerking faciliteren met alle kritische stakeholders, …
  • 2022-…: opstart HAI Tech Fonds, eerste investeringen

Middelen en mankracht

  • 2021-…: 0,5 VTE voor operationeel plan, uitwerken investeringsmemorandum en aantrekken investeerders, …
  • 2022: mankracht voor operationalisering in functie van resultaten investeringsfonds

Partnerschap

Voortrekkers: Nico Cras, Griet De Ceuster, Rob Goris, Dirk Reyn, Niki Van de Sande, Bart Wuyts